Stilte: een gat in het geluid


stilte-een-gat-in-het-geluid
bert schierbeekstilteeengatinhetgeluideen gatgat inin hethet geluideen gat ingat in hetin het geluideen gat in hetgat in het geluideen gat in het geluid

Stilte is niet afwezigheid van geluid. Stilte is de diepste klankStilte is het verschil tussen niks zeggen, en alles al gezegd hebben. Tussen gewone stilte, en de stilte na de laatste regel van een gedicht over de stilteHet was heel stil in het park. De meizon warmde het mos, de pijnbomen geurden, en het gekabbel van het beekje onderstreepte de stilte met een golflijn van geluidDit zijn doedelzakken. Ik begrijp dat de uitvinder van de doedelzakken geïnspireerd werd  toen hij iemand een verontwaardigd, astmatisch varken onder zijn arm zag dragen. Jammer genoeg, evenaarde het kunstmatige geluid nooit de zuiverheid van het geluid bereikt door het varkenMin de stilte in uw wezen,  Zoek de stilte die bezielt, Zij die alle stilte vreezen Hebben nooit hun hart gelezen,  Hebben nooit geknieldHet leven begint in een gat en eindigt in een ander