Stilte is het verschil tussen niks zeggen en alles al gezegd hebben


stilte-is-het-verschil-tussen-niks-zeggen-alles-al-gezegd-hebben
herman de coninckstilteishetverschiltussennikszeggenallesalgezegdhebbenstilte isis hethet verschilverschil tussentussen niksniks zeggenzeggen enen allesalles alal gezegdgezegd hebbenstilte is hetis het verschilhet verschil tussenverschil tussen nikstussen niks zeggenniks zeggen enzeggen en allesen alles alalles al gezegdal gezegd hebbenstilte is het verschilis het verschil tussenhet verschil tussen niksverschil tussen niks zeggentussen niks zeggen enniks zeggen en alleszeggen en alles alen alles al gezegdalles al gezegd hebbenstilte is het verschil tussenis het verschil tussen nikshet verschil tussen niks zeggenverschil tussen niks zeggen entussen niks zeggen en allesniks zeggen en alles alzeggen en alles al gezegden alles al gezegd hebben

Stilte is het verschil tussen niks zeggen, en alles al gezegd hebben. Tussen gewone stilte, en de stilte na de laatste regel van een gedicht over de stilte -Herman de Coninck
stilte-is-het-verschil-tussen-niks-zeggen-alles-al-gezegd-hebben-tussen-gewone-stilte-de-stilte-na-de-laatste-regel-van-een-gedicht-over-de-stilte
Het verschil tussen de mensen bestaat eigenlijk alleen hier in, hoe zij domheden zeggen; dat zij ze zeggen is algemeen menselijk -Sören Kierkegaard
het-verschil-tussen-de-mensen-bestaat-eigenlijk-alleen-hier-in-hoe-zij-domheden-zeggen-dat-zij-ze-zeggen-is-algemeen-menselijk
Het meest kenmerkende verschil tussen Vlaanderen en Nederland is wel dat een Nederlander nooit op de gedachte zou komen zich af te vragen wat het verschil is tussen Vlamingen en Nederlanders -Henk Spaan
het-meest-kenmerkende-verschil-tussen-vlaanderen-nederland-is-wel-dat-een-nederlander-nooit-op-de-gedachte-zou-komen-zich-af-te-vragen-wat-het
Wat een mens waard is kan men afmeten aan het verschil tussen wat hij inziet en wat hij wil: alles wat daar tussen ligt is excuus en uitvlucht -Sören Kierkegaard
wat-een-mens-waard-is-kan-men-afmeten-aan-het-verschil-tussen-wat-hij-inziet-wat-hij-wil-alles-wat-daar-tussen-ligt-is-excuus-uitvlucht
Als alles is gezegd wat zegbaar is  gedaan wat doenbaar is  vestigt zich in ons de stilte  en de roerloosheid  de eenvoud en de diepte -Erik van Ruysbeek
als-alles-is-gezegd-wat-zegbaar-is-gedaan-wat-doenbaar-is-vestigt-zich-in-ons-de-stilte-de-roerloosheid-de-eenvoud-de-diepte
Min de stilte in uw wezen,  Zoek de stilte die bezielt, Zij die alle stilte vreezen Hebben nooit hun hart gelezen,  Hebben nooit geknield -Carel Steven Adama van Scheltema
min-de-stilte-in-uw-wezen-zoek-de-stilte-die-bezielt-zij-die-alle-stilte-vreezen-hebben-nooit-hun-hart-gelezen-hebben-nooit-geknield