Tegenwoordig is iemand geen intellectueel meer, tegenwoordig is iemand goed in Trivial Pursuit


tegenwoordig-is-iemand-geen-intellectueel-meer-tegenwoordig-is-iemand-goed-in-trivial-pursuit
ronald gipharttegenwoordigisiemandgeenintellectueelmeertegenwoordiggoedintrivialpursuittegenwoordig isis iemandgeen intellectueelintellectueel meertegenwoordig isis iemandgoed inin trivialtrivial pursuittegenwoordig is iemandis iemand geeniemand geen intellectueelgeen intellectueel meertegenwoordig is iemandis iemand goediemand goed ingoed in trivialin trivial pursuittegenwoordig is iemand geenis iemand geen intellectueeliemand geen intellectueel meertegenwoordig is iemand goedis iemand goed iniemand goed in trivialgoed in trivial pursuittegenwoordig is iemand geen intellectueelis iemand geen intellectueel meertegenwoordig is iemand goed inis iemand goed in trivialiemand goed in trivial pursuit

Als je tegenwoordig iemand ziet werken denk je: zeker alternatieve gevangenisstraf -Fons Jansen
als-tegenwoordig-iemand-ziet-werken-denk-zeker-alternatieve-gevangenisstraf
Vroeger ging iemand die in alles mislukt was, bij de politie, maar tegenwoordig in het reclamevak -Kin Hubbard
vroeger-ging-iemand-die-in-alles-mislukt-was-bij-de-politie-maar-tegenwoordig-in-het-reclamevak
Er zijn tegenwoordig al recensenten die boeken lezen. Zij hebben er dan ook geen goed woord voor over -Gaston Durnez
er-zijn-tegenwoordig-al-recensenten-die-boeken-lezen-zij-hebben-er-dan-ook-geen-goed-woord-voor-over
Tegenwoordig hebben zo velen geen levensvreugde meer, omdat zij slechts levensgenot willen hebben -Peter Sirius
tegenwoordig-hebben-zo-velen-geen-levensvreugde-meer-omdat-zij-slechts-levensgenot-willen-hebben
Merkwaardig: er zijn tegenwoordig meer kunstwetten en meer kunstrechters dan ooit te voren -Otto Weiss
merkwaardig-er-zijn-tegenwoordig-meer-kunstwetten-meer-kunstrechters-dan-ooit-te-voren
De kliek maakt tegenwoordig meer talenten dan de natuur -Fliegende Blätter
de-kliek-maakt-tegenwoordig-meer-talenten-dan-de-natuur