Terwijl de politieagente naar de overvallen bank sloop, werd ze door haar mannelijke collega gedekt


terwijl-de-politieagente-naar-de-overvallen-bank-sloop-werd-ze-door-haar-mannelijke-collega-gedekt
geert galleterwijldepolitieagentenaarovervallenbanksloopwerdzedoorhaarmannelijkecollegagedektterwijl dede politieagentepolitieagente naarnaar dede overvallenovervallen bankbank sloopwerd zeze doorhaar mannelijkemannelijke collegacollega gedektterwijl de politieagentede politieagente naarpolitieagente naar denaar de overvallende overvallen bankovervallen bank sloopwerd ze doorze door haardoor haar mannelijkehaar mannelijke collegamannelijke collega gedektterwijl de politieagente naarde politieagente naar depolitieagente naar de overvallennaar de overvallen bankde overvallen bank sloopwerd ze door haarze door haar mannelijkedoor haar mannelijke collegahaar mannelijke collega gedektterwijl de politieagente naar dede politieagente naar de overvallenpolitieagente naar de overvallen banknaar de overvallen bank sloopwerd ze door haar mannelijkeze door haar mannelijke collegadoor haar mannelijke collega gedekt

Ik werd aangetrokken door belangstelling in de wetenschap om zichzeve, door haar schoonheid meer dan door haar toepassingenGeen enkel meisje wordt dertig zonder dat haar 3 x gevraagd werd te huwen. Eén keer door haar vader en twee keer door haar moederEen vrouw eet meer zaad dan een kanarie. Het mannelijke zaad, dat niet tot bevruchting komt, wordt namelijk door haar lichaam opgenomenAls je de bank $100 schuldig bent, dat is jouw probleem. Als je ze $100 miljoen schuldig bent, dat is de bank haar probleemWelvaart kan niet worden hersteld door overvallen op de publieke SchatkistDe hartstocht is een dievenlantaarn; zij werpt al haar licht naar één kant, terwijl heel de verdere omtrek donker blijft.