Toen mijn vader inbrak bij mij moeder heb ik negen maanden gezeten


toen-mijn-vader-inbrak-bij-mij-moeder-heb-ik-negen-maanden-gezeten
dirk selistoenmijnvaderinbrakbijmijmoederhebiknegenmaandengezetentoen mijnmijn vadervader inbrakinbrak bijbij mijmij moedermoeder hebheb ikik negennegen maandenmaanden gezetentoen mijn vadermijn vader inbrakvader inbrak bijinbrak bij mijbij mij moedermij moeder hebmoeder heb ikheb ik negenik negen maandennegen maanden gezetentoen mijn vader inbrakmijn vader inbrak bijvader inbrak bij mijinbrak bij mij moederbij mij moeder hebmij moeder heb ikmoeder heb ik negenheb ik negen maandenik negen maanden gezetentoen mijn vader inbrak bijmijn vader inbrak bij mijvader inbrak bij mij moederinbrak bij mij moeder hebbij mij moeder heb ikmij moeder heb ik negenmoeder heb ik negen maandenheb ik negen maanden gezeten

Toen ik een jongen van 14 was, was mijn vader zo dom dat ik de oude heer nauwelijks in mijn omgeving kon dulden. Maar toen ik 21 werd, verbaasde ik mij er geweldig over hoeveel hij in die 7 jaar had bijgeleerd -Mark Twain
toen-ik-een-jongen-van-14-was-was-mijn-vader-zo-dom-dat-ik-de-oude-heer-nauwelijks-in-mijn-omgeving-kon-dulden-maar-toen-ik-21-werd-verbaasde-ik-mij
Een echt goeie wedstrijd heb ik volgens mij nooit gespeeld. Mijn beste wedstrijd had mijn afscheidswedstrijd moeten worden, maar toen is het er ook niet echt van gekomen -Willem van Hanegem
een-echt-goeie-wedstrijd-heb-ik-volgens-mij-nooit-gespeeld-mijn-beste-wedstrijd-had-mijn-afscheidswedstrijd-moeten-worden-maar-toen-is-het-er-ook
Toen in mijn tijd een jongen met zijn vader bij de schooldirecteur moest verschijnen, betekende dat dat de knaap in moeilijkheden was. Nu betekent het dat de directeur in de penarie zit -Brickman
toen-in-mijn-tijd-een-jongen-met-zijn-vader-bij-de-schooldirecteur-moest-verschijnen-betekende-dat-dat-de-knaap-in-moeilijkheden-was-nu-betekent-het
We hadden het over Abraham die Isaak offert en toen vroeg ik aan mijn vader: en als God dat nou eens aan u zou vragen om mij te offeren, zou u dat dan ook doen? Ja, zei hij -Jan Wolkers
we-hadden-het-over-abraham-die-isaak-offert-toen-vroeg-ik-aan-mijn-vader-als-god-dat-nou-eens-aan-u-zou-vragen-om-mij-te-offeren-zou-u-dat-dan-ook