Toon, Lot, uw macht! Vrij zijn wij slechts in schijn; wat zijn moet, komt; welnu, zo moge het zijn


toon-lot-uw-macht-vrij-zijn-wij-slechts-in-schijn-wat-zijn-moet-komt-welnu-zo-moge-het-zijn
william shakespearetoonlotuwmachtvrijzijnwijslechtsinschijnwatmoetkomtwelnuzomogehetuw machtvrij zijnzijn wijwij slechtsslechts inin schijnwat zijnzijn moetzo mogemoge hethet zijnvrij zijn wijzijn wij slechtswij slechts inslechts in schijnwat zijn moetzo moge hetmoge het zijnvrij zijn wij slechtszijn wij slechts inwij slechts in schijnzo moge het zijnvrij zijn wij slechts inzijn wij slechts in schijn

Hij is ieders meester, die de macht heeft in stand te houden of weg te nemen wat de mens wenst of niet wenst. Wie dus vrij wil zijn, moet noch wensen, noch trachten te ontvluchten wat in de macht van een ander ligt; anders moet hij wel de slaaf van die ander zijnHet bijgeloof, waarin wij opgegroeid zijn, verliest, ook als wij het als zodanig erkennen, daarom nog niet zijn macht over ons. Niet allen zijn vrij, die met hun ketenen spottenHet komt er meer op aan, hoe een mens zijn lot opneemt, dan hoe zijn lot isMen kan met recht zeggen, dat wat wij doen, afhangt van wat wij zijn; doch men moet er bijvoegen dat wij, tot op zekere hoogte, zijn wat wij doen, en dat wij voortdurend onszelf scheppenWie ter wereld is vrij van alle banden? Wij zijn allen gebonden, zoals wij zijnAls wie iets schijnen wil, die trachte het ook te zijn; want zonder zijn is ook de schijn een ijdele schijn