Tot het zien, geloof mij, behoort ook liefde


tot-het-zien-geloof-mij-behoort-ook-liefde
adam oehlenschlägertothetziengeloofmijbehoortookliefdetot hethet ziengeloof mijbehoort ookook liefdetot het zienbehoort ook liefde

Eens heeft de duivel aldus tot mij gesproken: Ook God heeft zijn hel; dat is zijn liefde tot de mensenLiefde is het enige spel waarbij vals spelen tot de regels behoortEvenals schoonheid en liefde behoort de waarheid niet tot het gebied der bezittingenIn een staat waar de huishouding slecht is, wordt, geloof ik, ook slechte huishouding in het gezin bevorderd. De arbeider die altijd bereid is tot staken, zal ook zijn kinderen niet opvoeden tot ordelijke mensen.De grote eerzucht der vrouwen is, geloof mij, liefde in te boezemenGeweldloosheid vraagt ??om een ??dubbel geloof; geloof in God en ook het geloof in de mens