Tot in in zijn hoogste ouderdom neem men afscheid van zijn jeugd


tot-in-in-zijn-hoogste-ouderdom-neem-men-afscheid-van-zijn-jeugd
fliegende blättertotinzijnhoogsteouderdomneemmenafscheidvanjeugdtot inin inin zijnzijn hoogstehoogste ouderdomouderdom neemneem menmen afscheidafscheid vanvan zijnzijn jeugdtot in inin in zijnin zijn hoogstezijn hoogste ouderdomhoogste ouderdom neemouderdom neem menneem men afscheidmen afscheid vanafscheid van zijnvan zijn jeugdtot in in zijnin in zijn hoogstein zijn hoogste ouderdomzijn hoogste ouderdom neemhoogste ouderdom neem menouderdom neem men afscheidneem men afscheid vanmen afscheid van zijnafscheid van zijn jeugdtot in in zijn hoogstein in zijn hoogste ouderdomin zijn hoogste ouderdom neemzijn hoogste ouderdom neem menhoogste ouderdom neem men afscheidouderdom neem men afscheid vanneem men afscheid van zijnmen afscheid van zijn jeugd

De ouderdom verwezenlijkt de dromen der jeugd; dat ziet men aan Swift; in zijn jeugd heeft hij een gekkenhuis gebouwd en op zijn oude dag is hij er zelf in terechtgekomen -Sören Kierkegaard
de-ouderdom-verwezenlijkt-de-dromen-der-jeugd-dat-ziet-men-aan-swift-in-zijn-jeugd-heeft-hij-een-gekkenhuis-gebouwd-op-zijn-oude-dag-is-hij-er-zelf
De hartstochten der jeugd zijn geen grotere beletselen tot welzijn dan de lauwheid van de ouderdom -Francois de la Rochefoucauld
de-hartstochten-der-jeugd-zijn-geen-grotere-beletselen-tot-welzijn-dan-de-lauwheid-van-de-ouderdom
Wat men in zijn jeugd wenst, heeft men in zijn ouderdom volop -Johann Wolfgang von Goethe
wat-men-in-zijn-jeugd-wenst-heeft-men-in-zijn-ouderdom-volop
Niet tot de ouderdom, maar tot de jeugd geklaagd, als de ouderdom ons niet behaagt -Gotthold Ephraim Lessing
niet-tot-de-ouderdom-maar-tot-de-jeugd-geklaagd-als-de-ouderdom-ons-niet-behaagt
Datgene wat men zijn tweede jeugd pleegt te noemen, is meestal zijn eerste ouderdom -Alexander Pola
datgene-wat-men-zijn-tweede-jeugd-pleegt-te-noemen-is-meestal-zijn-eerste-ouderdom
Men mint met al zijn kracht in zijn jeugd, en met al zijn zwakheid in de ouderdom -Gabriel Sénac de Meilhan
men-mint-met-al-zijn-kracht-in-zijn-jeugd-met-al-zijn-zwakheid-in-de-ouderdom