Tot medelijden gaf de natuur velen het talent, tot medevreugde weinigen


tot-medelijden-gaf-de-natuur-velen-het-talent-tot-medevreugde-weinigen
friedrich hebbeltotmedelijdengafdenatuurvelenhettalenttotmedevreugdeweinigentot medelijdenmedelijden gafgaf dede natuurnatuur velenvelen hethet talenttot medevreugdemedevreugde weinigentot medelijden gafmedelijden gaf degaf de natuurde natuur velennatuur velen hetvelen het talenttot medevreugde weinigentot medelijden gaf demedelijden gaf de natuurgaf de natuur velende natuur velen hetnatuur velen het talenttot medelijden gaf de natuurmedelijden gaf de natuur velengaf de natuur velen hetde natuur velen het talent

Medevreugde niet medelijden maakt de vriendEr zijn slechts weinigen, die met talent schrijven; maar er zijn wel velen, die met talent lezenIn niets heeft de natuur het beter met ons gemeend dan dat zij, de ellende kennend, waarin wij door onze geboorte werden geplaatst, ons als middel tot verzachting de gewoonte gafVersmaad medelijden kan tot wreedheid overslaan, evenals versmade liefde tot haatWe menen die Natuur te moeten tegengaan in haar streven. We willen haar dwingen tot stilstand waar ze beweging eist. Tot alleen zijn, waar ze haakt naar verbinding. Tot scheiding, waar ze aandringt op vereniging. We dringen ons als plicht op, die Natuur te verkrachten. Deze verkrachting, of de voortdurende vruchteloze poging daartoe, noemen we DeugdZeer weinigen zijn tot oordelen in staat, de openbare mening is vaak slechts de mening van weinigen door allen aanvaard