Traditie is als een lantaarn: de domme houdt er zich aan vast, voor de wijze verlicht hij zijn weg


traditie-is-als-een-lantaarn-de-domme-houdt-er-zich-aan-vast-voor-de-wijze-verlicht-hij-zijn-weg
george bernard shawtraditieisalseenlantaarndedommehoudterzichaanvastvoorwijzeverlichthijzijnwegtraditie isis alsals eeneen lantaarnde dommedomme houdthoudt erer zichzich aanaan vastde wijzewijze verlichtverlicht hijhij zijnzijn wegtraditie is alsis als eenals een lantaarnde domme houdtdomme houdt erhoudt er zicher zich aanzich aan vastvoor de wijzede wijze verlichtwijze verlicht hijverlicht hij zijnhij zijn wegtraditie is als eenis als een lantaarnde domme houdt erdomme houdt er zichhoudt er zich aaner zich aan vastvoor de wijze verlichtde wijze verlicht hijwijze verlicht hij zijnverlicht hij zijn wegtraditie is als een lantaarnde domme houdt er zichdomme houdt er zich aanhoudt er zich aan vastvoor de wijze verlicht hijde wijze verlicht hij zijnwijze verlicht hij zijn weg

De wijze dienen alle tijden als een god. Het verleden houdt hij in zijn herinnering vast, het tegenwoordige benut hij, de toekomst geniet hij vooruit -Seneca
de-wijze-dienen-alle-tijden-als-een-god-het-verleden-houdt-hij-in-zijn-herinnering-vast-het-tegenwoordige-benut-hij-de-toekomst-geniet-hij-vooruit
Ervaring is als een lantaarn die op de rug wordt gedragen: hij belicht alleen de afgelegde weg -Lao-Tse
ervaring-is-als-een-lantaarn-die-op-de-rug-wordt-gedragen-hij-belicht-alleen-de-afgelegde-weg
Menigeen wordt nooit zoet; hij verrot reeds in de zomer. Lafheid houdt hem aan zijn tak vast -Friedrich Nietzsche
menigeen-wordt-nooit-zoet-hij-verrot-reeds-in-de-zomer-lafheid-houdt-hem-aan-zijn-tak-vast
Houd nooit iemand vast aan een knoop of aan zijn hand om aangehoord te worden; want als mensen niet geneigd zijn naar u te luisteren, doet gij beter uw tong vast te houden dan hen -Lord Chesterfield
houd-nooit-iemand-vast-aan-een-knoop-of-aan-zijn-hand-om-aangehoord-te-worden-want-als-mensen-niet-geneigd-zijn-naar-u-te-luisteren-doet-gij-beter-uw
Eerzucht maakt een mens zo dol dat hij zich voor de laatste in een wedren houdt  zolang hij nog maar iemand voor zich heeft. -Seneca
eerzucht-maakt-een-mens-zo-dol-dat-hij-zich-voor-de-laatste-in-een-wedren-houdt-zolang-hij-nog-maar-iemand-voor-zich-heeft