Tranen zijn het smeltende ijs van de ziel


tranen-zijn-het-smeltende-ijs-van-de-ziel
hermann hessetranenzijnhetsmeltendeijsvandezieltranen zijnzijn hethet smeltendesmeltende ijsijs vanvan dede zieltranen zijn hetzijn het smeltendehet smeltende ijssmeltende ijs vanijs van devan de zieltranen zijn het smeltendezijn het smeltende ijshet smeltende ijs vansmeltende ijs van deijs van de zieltranen zijn het smeltende ijszijn het smeltende ijs vanhet smeltende ijs van desmeltende ijs van de ziel

Boeken zijn als een bijl die het ijs van ons bewustzijn splijt -Franz Kafka
boeken-zijn-als-een-bijl-die-het-ijs-van-ons-bewustzijn-splijt
Wie al te wijs is, valt wel niet door het ijs van het leven, maar hij glijdt ook nooit vrolijk over zijn gladde vlakte -A. S. C. Wallis
wie-al-te-wijs-is-valt-wel-niet-door-het-ijs-van-het-leven-maar-hij-glijdt-ook-nooit-vrolijk-over-zijn-gladde-vlakte
Tranen zijn de edele taal van het oog -Robert Herrick
tranen-zijn-de-edele-taal-van-het-oog
Er zijn vrouwenlevens die een aaneenschakeling van tranen zijn, en waarvan het bestaan per slot van rekening toch geslaagd mag heten -Armand Salacrou
er-zijn-vrouwenlevens-die-een-aaneenschakeling-van-tranen-zijn-waarvan-het-bestaan-per-slot-van-rekening-toch-geslaagd-mag-heten