Tranen zijn het smeltende ijs van de ziel


tranen-zijn-het-smeltende-ijs-van-de-ziel
hermann hessetranenzijnhetsmeltendeijsvandezieltranen zijnzijn hethet smeltendesmeltende ijsijs vanvan dede zieltranen zijn hetzijn het smeltendehet smeltende ijssmeltende ijs vanijs van devan de zieltranen zijn het smeltendezijn het smeltende ijshet smeltende ijs vansmeltende ijs van deijs van de zieltranen zijn het smeltende ijszijn het smeltende ijs vanhet smeltende ijs van desmeltende ijs van de ziel

Ook tranen komen van pas: met tranen kun je ijzer ontroeren. Laat haar, indien mogelijk, je vochtig geworden wangen zien. Als de tranen het laten afweten (want deze verschijnen niet altijd wanneer ze nodig zijn) raak dan je ogen aan met een natte handBoeken zijn als een bijl die het ijs van ons bewustzijn splijtU moet niet proberen een deel te genezen zonder het geheel te behandelen. U moet niet proberen het lichaam te genezen zonder de ziel erbij te betrekken; als u het hoofd en het lichaam gezond wilt maken, moet u beginnen met het genezen van de ziel. Dit laatste is het belangrijkste. Laat niemand u overhalen zijn lichaam te genezen, als hij u niet eerst gevraagd heeft zijn ziel te genezen. De grootste fout die dokters in onze tijd bij de behandeling van het lichaam maken is, dat ze beginnen met de ziel van het lichaam te scheidenWie al te wijs is, valt wel niet door het ijs van het leven, maar hij glijdt ook nooit vrolijk over zijn gladde vlakteTranen zijn de edele taal van het oogEr zijn vrouwenlevens die een aaneenschakeling van tranen zijn, en waarvan het bestaan per slot van rekening toch geslaagd mag heten