Trots kost ons meer dan honger, dorst en kou


trots-kost-ons-meer-dan-honger-dorst-kou
edgar w. howetrotskostonsmeerdanhongerdorstkoutrots kostkost onsons meermeer dandan hongerdorst enen koutrots kost onskost ons meerons meer danmeer dan hongerdorst en koutrots kost ons meerkost ons meer danons meer dan hongertrots kost ons meer dankost ons meer dan honger

De maatschappij bestaat uit twee grote klassen: zij die meer eten dan honger hebben, en zij die meer honger dan eten hebben -Nicolas Chamfort
de-maatschappij-bestaat-uit-twee-grote-klassen-zij-die-meer-eten-dan-honger-hebben-zij-die-meer-honger-dan-eten-hebben
Honger kost weinig, kieskeurigheid veel -Seneca
honger-kost-weinig-kieskeurigheid-veel
Liefde is zoiets als honger en dorst. Zij verliest haar betekenis door de vervulling van het verlangen -Roger van de Velde
liefde-is-zoiets-als-honger-dorst-zij-verliest-haar-betekenis-door-de-vervulling-van-het-verlangen
Gulheid is meer geven dan je kunt en trots is meer nemen dan je nodig hebt -Kahlil Gibran
gulheid-is-meer-geven-dan-kunt-trots-is-meer-nemen-dan-nodig-hebt