Trouwen is springen uit het raam, niets aan te doen, maar je gaat tenminste hand in hand


trouwen-is-springen-uit-het-raam-niets-aan-te-doen-maar-gaat-tenminste-hand-in-hand
dimitri frenkel franktrouwenisspringenuithetraamnietsaantedoenmaargaattenminstehandintrouwen isis springenspringen uituit hethet raamniets aanaan tete doenmaar jeje gaatgaat tenminstetenminste handin handtrouwen is springenis springen uitspringen uit hetuit het raamniets aan teaan te doenmaar je gaatje gaat tenminstegaat tenminste handtenminste hand inhand in handtrouwen is springen uitis springen uit hetspringen uit het raamniets aan te doenmaar je gaat tenminsteje gaat tenminste handgaat tenminste hand intenminste hand in handtrouwen is springen uit hetis springen uit het raammaar je gaat tenminste handje gaat tenminste hand ingaat tenminste hand in hand

Als je weet dat je dood gaat kun je twee fouten maken; doen alsof er niets aan de hand is of doen alsof het leven al voorbij is -René Gude
als-weet-dat-dood-gaat-kun-twee-fouten-maken-doen-alsof-er-niets-aan-de-hand-is-of-doen-alsof-het-leven-al-voorbij-is
Als middenstanders hand in hand marcheren, is dat om te beletten dat de ene vlugger gaat dan de andere -Pierre van Rompaey
als-middenstanders-hand-in-hand-marcheren-is-dat-om-te-beletten-dat-de-ene-vlugger-gaat-dan-de-andere
Hand in hand zijn wij gegaan, tot aan de drempel. Moegestreden, door onze liefde omringd, ben je van ons heengegaan -Onbekend
hand-in-hand-zijn-wij-gegaan-tot-aan-de-drempel-moegestreden-door-onze-liefde-omringd-ben-van-ons-heengegaan
Een boek mag wel zwaar in de hand, maar niet zwaar op de hand zijn -Cees Buddingh
een-boek-mag-wel-zwaar-in-de-hand-maar-niet-zwaar-op-de-hand-zijn
Als wij de hand vol brieven nemen uit vroeger jaren, dan is het als hadden wij de verwelkte jaren zelve in de hand -Jean Paul
als-wij-de-hand-vol-brieven-nemen-uit-vroeger-jaren-dan-is-het-als-hadden-wij-de-verwelkte-jaren-zelve-in-de-hand