Twee dingen leer geduldig dragen, uw eigen leed, en and'rer klagen


twee-dingen-leer-geduldig-dragen-uw-eigen-leed-and'rer-klagen
marie von ebner-eschenbachtweedingenleergeduldigdragenuweigenleedand'rerklagentwee dingendingen leerleer geduldiggeduldig dragenuw eigeneigen leedand'rer klagentwee dingen leerdingen leer geduldigleer geduldig dragenuw eigen leeden and'rer klagentwee dingen leer geduldigdingen leer geduldig dragentwee dingen leer geduldig dragen

Leer armoede geduldig dragenVelen klagen over de zonneloosheid van hun bestaan, die over hun eigen blindheid moesten klagenHet is gemakkelijker ons eigen leed te dragen dan aan te zien hoe anderen lijden. Dan kunnen we alleen maar wachten tot het voorbij isHoe een mens verondersteld wordt zijn leed te dragen, leren we op de verkeerde plaats: in boeken, op het toneel en in de opera. Het diepste leed wordt stil gedragen.Wat er ook gebeure, elk lot kan door geduldig dragen overwonnen wordenIk denk dat mensen in alle landen klagen, behalve in landen waar het verboden is te klagen. De Belgen klagen gelaten, ervan overtuigd als ze zijn dat klagen niet helpt