Uitroepteken; de laatste strohalm van iemand die niet kan schrijven


uitroepteken-de-laatste-strohalm-van-iemand-die-niet-kan-schrijven
jan blokkeruitroeptekendelaatstestrohalmvaniemanddienietkanschrijvende laatstelaatste strohalmstrohalm vanvan iemanddie nietniet kankan schrijvende laatste strohalmlaatste strohalm vanstrohalm van iemandvan iemand dieiemand die nietdie niet kanniet kan schrijvende laatste strohalm vanlaatste strohalm van iemandstrohalm van iemand dievan iemand die nietiemand die niet kandie niet kan schrijvende laatste strohalm van iemandlaatste strohalm van iemand diestrohalm van iemand die nietvan iemand die niet kaniemand die niet kan schrijven

Allicht schrijven vrouwen weinig politieromans, ze zouden de identiteit van de schuldige niet tot de laatste bladzijde kunnen verzwijgen -Georges Simenon
allicht-schrijven-vrouwen-weinig-politieromans-ze-zouden-de-identiteit-van-de-schuldige-niet-tot-de-laatste-bladzijde-kunnen-verzwijgen
Een schrijver is iemand die niet intelligent genoeg is om met schrijven te kunnen stoppen -Günther Grass
een-schrijver-is-iemand-die-niet-intelligent-genoeg-is-om-met-schrijven-te-kunnen-stoppen
Wanneer zul je leren dat een vader niet iemand is op wie je kan steunen, maar iemand die je verlost van de neiging om te steunen? -Anthony de Mello
wanneer-zul-leren-dat-een-vader-niet-iemand-is-op-wie-kan-steunen-maar-iemand-die-verlost-van-de-neiging-om-te-steunen
Of iemand kan leren schrijven? Ik geloof het niet.  En wie het in zich heeft hoeft het niet te leren. -Willem Elsschot
of-iemand-kan-leren-schrijven-ik-geloof-het-niet-en-wie-het-in-zich-heeft-hoeft-het-niet-te-leren