Uw berouw zij levende wil, vast voornemen. Klagen en treuren over begane fouten dient tot niets


uw-berouw-zij-levende-wil-vast-voornemen-klagen-treuren-over-begane-fouten-dient-tot-niets
graf august von platenuwberouwzijlevendewilvastvoornemenklagentreurenoverbeganefoutendienttotnietsuw berouwberouw zijzij levendelevende wilvast voornemenklagen enen treurentreuren overover beganebegane foutenfouten dientdient tottot nietsuw berouw zijberouw zij levendezij levende wilklagen en treurenen treuren overtreuren over beganeover begane foutenbegane fouten dientfouten dient totdient tot nietsuw berouw zij levendeberouw zij levende wilklagen en treuren overen treuren over beganetreuren over begane foutenover begane fouten dientbegane fouten dient totfouten dient tot nietsuw berouw zij levende wilklagen en treuren over beganeen treuren over begane foutentreuren over begane fouten dientover begane fouten dient totbegane fouten dient tot niets

Voor sommigen dient het klagen tot vertroosting -Mme de Girardin
voor-sommigen-dient-het-klagen-tot-vertroosting
Ik heb over niets berouw, zegt de overmoed; ik zal over niets berouw hebben, de onervarenheid -Marie von Ebner-Eschenbach
ik-heb-over-niets-berouw-zegt-de-overmoed-ik-zal-over-niets-berouw-hebben-de-onervarenheid
Ik denk dat mensen in alle landen klagen, behalve in landen waar het verboden is te klagen. De Belgen klagen gelaten, ervan overtuigd als ze zijn dat klagen niet helpt -Remco Campert
ik-denk-dat-mensen-in-alle-landen-klagen-behalve-in-landen-waar-het-verboden-is-te-klagen-de-belgen-klagen-gelaten-ervan-overtuigd-als-ze-zijn-dat
Het ideaal is het brood der ziel. Niets is zo nodig als wat 'tot niets dient' -Rémy Montalée
het-ideaal-is-het-brood-der-ziel-niets-is-zo-nodig-als-wat-'tot-niets-dient'
De wet dient tot niets, als de deugd ons bewaakt -Pierre de Ronsard
de-wet-dient-tot-niets-als-de-deugd-ons-bewaakt