Uw probleem is opgelost. U verbeeldt zich niet dat u minderwaardig bent. U bent minderwaardig


uw-probleem-is-opgelost-u-verbeeldt-zich-niet-dat-u-minderwaardig-bent-u-bent-minderwaardig
wiet van broeckhovenuwprobleemisopgelostverbeeldtzichnietdatminderwaardigbentbentuw probleemprobleem isis opgelostu verbeeldtverbeeldt zichzich nietniet datdat uu minderwaardigminderwaardig bentu bentbent minderwaardiguw probleem isprobleem is opgelostu verbeeldt zichverbeeldt zich nietzich niet datniet dat udat u minderwaardigu minderwaardig bentu bent minderwaardiguw probleem is opgelostu verbeeldt zich nietverbeeldt zich niet datzich niet dat uniet dat u minderwaardigdat u minderwaardig bentu verbeeldt zich niet datverbeeldt zich niet dat uzich niet dat u minderwaardigniet dat u minderwaardig bent

Problemen kunnen niet opgelost worden binnen het gesloten systeem dat het probleem zelf aanbiedt. Wie zich daarbinnen met het probleem gaat bezighouden, fokt het probleemEen probleem dat ik zeker heb opgelost, is het probleem om niet genoeg te hebben om je zorgen over te makenAls je de bank $100 schuldig bent, dat is jouw probleem. Als je ze $100 miljoen schuldig bent, dat is de bank haar probleemJe bent goed als je in harmonie bent met jezelf;  Maar als je dat niet bent, ben je nog niet slechtElk probleem dat opgelost wordt, schept het probleem van een vacuümAls je de bank 100 pond schuldig bent, heb jij een probleem. Maar als je de bank een miljoen pond schuldig bent, hebben zij een probleem