Vaak komen machtsposities in gevaar wanneer de machtshebbers proberen hun gezag - dat ze in feite aan hun medeburgers ontlenen - om te zetten in absolute macht


vaak-komen-machtsposities-in-gevaar-wanneer-de-machtshebbers-proberen-hun-gezag-dat-ze-in-feite-aan-hun-medeburgers-ontlenen-om-te-zetten-in
machiavellivaakkomenmachtspositiesingevaarwanneerdemachtshebbersproberenhungezagdatzefeiteaanmedeburgersontlenenomtezettenabsolutemachtvaak komenkomen machtspositiesmachtsposities inin gevaargevaar wanneerwanneer dede machtshebbersmachtshebbers proberenproberen hunhun gezaggezagdatdat zeze inin feitefeite aanaan hunhun medeburgersmedeburgers ontlenenontlenenomom tete zettenzetten inin absoluteabsolute machtvaak komen machtspositieskomen machtsposities inmachtsposities in gevaarin gevaar wanneergevaar wanneer dewanneer de machtshebbersde machtshebbers proberenmachtshebbers proberen hunproberen hun gezaghun gezagdat zedat ze inze in feitein feite aanfeite aan hunaan hun medeburgershun medeburgers ontlenenmedeburgers ontlenenom teom te zettente zetten inzetten in absolutein absolute macht

De enigen die weten vanwaar hun invallen komen, zijn zij die ze aan anderen ontlenen -Julien de Valckenaere
de-enigen-die-weten-vanwaar-hun-invallen-komen-zijn-zij-die-ze-aan-anderen-ontlenen
Sommige mensen zetten hun stem kracht bij wanneer ze hun argumenten kracht zouden moeten bijzetten -Samuel Johnson
sommige-mensen-zetten-hun-stem-kracht-bij-wanneer-ze-hun-argumenten-kracht-zouden-moeten-bijzetten
De gevoelens, weinig veranderlijk in hun wezen, veranderen vaak van onderwerp. Zo komt het, dat men gelooft aan hun veranderlijkheid -Gustave le Bon
de-gevoelens-weinig-veranderlijk-in-hun-wezen-veranderen-vaak-van-onderwerp-zo-komt-het-dat-men-gelooft-aan-hun-veranderlijkheid
De meeste lezers zetten hun boeken in hun boekenkast, en de meeste schrijvers zetten hun boekenkast in hun boeken -Nicolas Chamfort
de-meeste-lezers-zetten-hun-boeken-in-hun-boekenkast-de-meeste-schrijvers-zetten-hun-boekenkast-in-hun-boeken
Boeken hebben, net als mensen, hun succes vaak aan hun titel te danken -Peter Sirius
boeken-hebben-net-als-mensen-hun-succes-vaak-aan-hun-titel-te-danken