Vaak moet men, om recht te verkrijgen, doen alsof men gratie vraagt


vaak-moet-men-om-recht-te-verkrijgen-doen-alsof-men-gratie-vraagt
mme d'arconvillevaakmoetmenomrechtteverkrijgendoenalsofmengratievraagtvaak moetmoet menom rechtrecht tete verkrijgendoen alsofalsof menmen gratiegratie vraagtvaak moet menom recht terecht te verkrijgendoen alsof menalsof men gratiemen gratie vraagtom recht te verkrijgendoen alsof men gratiealsof men gratie vraagtdoen alsof men gratie vraagt

Als men vermoedt dat iemand liegt, moet men doen alsof men hem gelooft: hij wordt dan driest, liegt nog harder en is ontmaskerd -A. Schopenhauer
als-men-vermoedt-dat-iemand-liegt-moet-men-doen-alsof-men-hem-gelooft-hij-wordt-dan-driest-liegt-nog-harder-is-ontmaskerd
Men kan met recht zeggen, dat wat wij doen, afhangt van wat wij zijn; doch men moet er bijvoegen dat wij, tot op zekere hoogte, zijn wat wij doen, en dat wij voortdurend onszelf scheppen -Henri-Louis Bergson
men-kan-met-recht-zeggen-dat-wat-wij-doen-afhangt-van-wat-wij-zijn-doch-men-moet-er-bijvoegen-dat-wij-tot-op-zekere-hoogte-zijn-wat-wij-doen-dat-wij
Om grote dingen te volbrengen, moet men leven alsof men nooit behoefde te sterven -Vauvenargues
om-grote-dingen-te-volbrengen-moet-men-leven-alsof-men-nooit-behoefde-te-sterven
Om zich gelukkig te voelen, moet men doen wat men wil en gedaan hebben wat men moet -Comtesse Diane de Beausacq
om-zich-gelukkig-te-voelen-moet-men-doen-wat-men-wil-gedaan-hebben-wat-men-moet
Wat men moet leren doen, leert men door het te doen -Aristoteles
wat-men-moet-leren-doen-leert-men-door-het-te-doen
Men moet doen, niet wat men prettig vindt om te doen, maar wat men prettig zal vinden gedaan te hebben -Ernest Vessiot
men-moet-doen-niet-wat-men-prettig-vindt-om-te-doen-maar-wat-men-prettig-zal-vinden-gedaan-te-hebben