Vaarwel, vaarwel! 't Verdriet van 't afscheid is zo zoet, dat ik 't vaarwel herhaal tot d'ochtend ons begroet


vaarwel-vaarwel-'t-verdriet-van-'t-afscheid-is-zo-zoet-dat-ik-'t-vaarwel-herhaal-tot-d'ochtend-ons-begroet
william shakespearevaarwelvaarwel'tverdrietvanafscheidiszozoetdatikvaarwelherhaaltotd'ochtendonsbegroett verdrietverdriet vanvan 'tt afscheidafscheid isis zozo zoetdat ikik 'tt vaarwelvaarwel herhaalherhaal tottot d'ochtendd'ochtend onsons begroett verdriet vanverdriet van 'tvan 't afscheidt afscheid isafscheid is zois zo zoetdat ik 'tik 't vaarwelt vaarwel herhaalvaarwel herhaal totherhaal tot d'ochtendtot d'ochtend onsd'ochtend ons begroett verdriet van 'tverdriet van 't afscheidvan 't afscheid ist afscheid is zoafscheid is zo zoetdat ik 't vaarwelik 't vaarwel herhaalt vaarwel herhaal totvaarwel herhaal tot d'ochtendherhaal tot d'ochtend onstot d'ochtend ons begroett verdriet van 't afscheidverdriet van 't afscheid isvan 't afscheid is zot afscheid is zo zoetdat ik 't vaarwel herhaalik 't vaarwel herhaal tott vaarwel herhaal tot d'ochtendvaarwel herhaal tot d'ochtend onsherhaal tot d'ochtend ons begroet

Hoe vaak heeft de ziel al afscheid genomen, eer nog de lippen het laatst vaarwel uitspreken. Niet velen blijven waarlijk bij ons tot zij ons verlaten -A. S. C. Wallis
hoe-vaak-heeft-de-ziel-al-afscheid-genomen-eer-nog-de-lippen-het-laatst-vaarwel-uitspreken-niet-velen-blijven-waarlijk-bij-ons-tot-zij-ons-verlaten
Liefde! Liefde! als gij ons beet hebt, dan kan men gerust zeggen: vaarwel, voorzichtigheid -Jean de La Fontaine
liefde-liefde-als-gij-ons-beet-hebt-dan-kan-men-gerust-zeggen-vaarwel-voorzichtigheid
Het leven is kort. Een beetje liefde, een beetje droom, en dan: vaarwel -Alphonse de Lamartine
het-leven-is-kort-een-beetje-liefde-een-beetje-droom-dan-vaarwel
De dood is als het doven van een kaars. Als de ochtend is aangebroken schuilt achter de tranen van verdriet de glimlach van de herinnering -Onbekend
de-dood-is-als-het-doven-van-een-kaars-als-de-ochtend-is-aangebroken-schuilt-achter-de-tranen-van-verdriet-de-glimlach-van-de-herinnering
Verdriet is bitter in de kinderjaren, zoet in de puberteit, tragisch in de ouderdom -Marlene Dietrich
verdriet-is-bitter-in-de-kinderjaren-zoet-in-de-puberteit-tragisch-in-de-ouderdom