Vader tot dochter: 'Jongens zijn net als kogels. Zolang je ze hoort fluiten is er nog geen kwaad geschied.'


vader-tot-dochter-'jongens-zijn-net-als-kogels-zolang-ze-hoort-fluiten-is-er-nog-geen-kwaad-geschied'
gerd de leyvadertotdochter'jongenszijnnetalskogelszolangzehoortfluitenisernoggeenkwaadgeschied'vader tottot dochterjongens zijnzijn netnet alsals kogelszolang jeje zeze hoorthoort fluitenfluiten isis erer nognog geengeen kwaadvader tot dochterjongens zijn netzijn net alsnet als kogelszolang je zeje ze hoortze hoort fluitenhoort fluiten isfluiten is eris er noger nog geennog geen kwaadjongens zijn net alszijn net als kogelszolang je ze hoortje ze hoort fluitenze hoort fluiten ishoort fluiten is erfluiten is er nogis er nog geener nog geen kwaadjongens zijn net als kogelszolang je ze hoort fluitenje ze hoort fluiten isze hoort fluiten is erhoort fluiten is er nogfluiten is er nog geenis er nog geen kwaad

Zolang er nog verstand en domheid, goed en kwaad, kracht en zwakheid in de wereld zijn, zolang zullen de mensen nooit gelijk zijn -August von Kotzebue
zolang-er-nog-verstand-domheid-goed-kwaad-kracht-zwakheid-in-de-wereld-zijn-zolang-zullen-de-mensen-nooit-gelijk-zijn
Er was eens een vader die altijd zijn kinderen in slaap zong, tot hij zijn zoontje van drie zijn dochtertje van twee de raad hoorde geven : 'als je net doet of je slaapt, houdt hij op' -Peter Darbo
er-was-eens-een-vader-die-altijd-zijn-kinderen-in-slaap-zong-tot-hij-zijn-zoontje-van-drie-zijn-dochtertje-van-twee-de-raad-hoorde-geven-'als-net
Net zolang vervuilen tot er een markt is voor frisse lucht -Fons Jansen
net-zolang-vervuilen-tot-er-een-markt-is-voor-frisse-lucht
De corpsstudent speelt net zolang de man met de grote bek tot hij het is -Harry Kurt Victor Mulisch
de-corpsstudent-speelt-net-zolang-de-man-met-de-grote-bek-tot-hij-het-is
De corpsstudent speelt net zolang de man met de grote bek, tot hij het is -Harry Mulisch
de-corpsstudent-speelt-net-zolang-de-man-met-de-grote-bek-tot-hij-het-is
Altijd en altijd hoort men van het kwaad van de rijkdom en van zondige geldzucht; en toch heeft gewis, naast de zucht tot kennis, geen andere hartstocht aan de mensen zoveel goed gedaan -Henry Thomas Buckle
altijd-altijd-hoort-men-van-het-kwaad-van-de-rijkdom-van-zondige-geldzucht-toch-heeft-gewis-naast-de-zucht-tot-kennis-geen-andere-hartstocht-aan-de