Van alle klaplopers die ik ken, is nog de ergste soort die der revolutionaire klaplopers


van-alle-klaplopers-die-ik-ken-is-nog-de-ergste-soort-die-der-revolutionaire-klaplopers
pierre joseph proudhonvanalleklaplopersdieikkenisnogdeergstesoortderrevolutionairevan allealle klaplopersklaplopers diedie ikik kenis nognog dede ergsteergste soortsoort diedie derder revolutionairerevolutionaire klaplopersvan alle klaplopersalle klaplopers dieklaplopers die ikdie ik kenis nog denog de ergstede ergste soortergste soort diesoort die derdie der revolutionaireder revolutionaire klaplopersvan alle klaplopers diealle klaplopers die ikklaplopers die ik kenis nog de ergstenog de ergste soortde ergste soort dieergste soort die dersoort die der revolutionairedie der revolutionaire klaplopersvan alle klaplopers die ikalle klaplopers die ik kenis nog de ergste soortnog de ergste soort diede ergste soort die derergste soort die der revolutionairesoort die der revolutionaire klaplopers

De enige vorm van geluk die ik ken, is me ongelukken bedenken die me nog niet overkomen zijn -Willem Frederik Hermans
de-enige-vorm-van-geluk-die-ik-ken-is-me-ongelukken-bedenken-die-me-nog-niet-overkomen-zijn
Er bestaat een soort van trots, in welke alle geboden Gods besloten zijn; en een soort van ijdelheid, die de zeven hoofdzonden in zich sluit -Nicolas Chamfort
er-bestaat-een-soort-van-trots-in-welke-alle-geboden-gods-besloten-zijn-een-soort-van-ijdelheid-die-de-zeven-hoofdzonden-in-zich-sluit
Ik zie liever het portret van een hond die ik ken, dan alle zinnebeeldige schilderijen die men mij op de wereld kan laten zien -Samuel Johnson
ik-zie-liever-het-portret-van-een-hond-die-ik-ken-dan-alle-zinnebeeldige-schilderijen-die-men-mij-op-de-wereld-kan-laten-zien
Ik zou liever het portret zien van een hond die ik ken, dan alle allegorische schilderijen die men mij ter wereld kan tonen. -Samuel Johnson
ik-zou-liever-het-portret-zien-van-een-hond-die-ik-ken-dan-alle-allegorische-schilderijen-die-men-mij-ter-wereld-kan-tonen
De ergste van alle mésalliances is die van het hart -Nicolas Chamfort
de-ergste-van-alle-mésalliances-is-die-van-het-hart
Hij is een goed prediker, die goed leeft; dit is alle theologie die ik ken -Miguel de Cervantes Saavedra
hij-is-een-goed-prediker-die-goed-leeft-dit-is-alle-theologie-die-ik-ken