Van een goed compliment kan ik twee maanden leven


van-een-goed-compliment-kan-ik-twee-maanden-leven
mark twainvaneengoedcomplimentkaniktweemaandenlevenvan eeneen goedgoed complimentcompliment kankan ikik tweetwee maandenmaanden levenvan een goedeen goed complimentgoed compliment kancompliment kan ikkan ik tweeik twee maandentwee maanden levenvan een goed complimenteen goed compliment kangoed compliment kan ikcompliment kan ik tweekan ik twee maandenik twee maanden levenvan een goed compliment kaneen goed compliment kan ikgoed compliment kan ik tweecompliment kan ik twee maandenkan ik twee maanden leven

Het toppunt van optimisme: als je tegen een Belg zegt dat hij nog maar twee maanden te leven heeft, dan kiest hij voor de maanden juli en augustus -Myriam Thijs
het-toppunt-van-optimisme-als-tegen-een-belg-zegt-dat-hij-nog-maar-twee-maanden-te-leven-heeft-dan-kiest-hij-voor-de-maanden-juli-augustus
Als je tegen een belg zegt dat hij nog maar twee maanden te leven heeft, kiest hij voor juli en augustus -Myriam Thijs
als-tegen-een-belg-zegt-dat-hij-nog-maar-twee-maanden-te-leven-heeft-kiest-hij-voor-juli-augustus
Reeds twee maanden na de amputatie van zijn been steekt deze man reeds op eigen houtje de straat over -Mark Uytterhoeven
reeds-twee-maanden-na-de-amputatie-van-zijn-been-steekt-deze-man-reeds-op-eigen-houtje-de-straat-over
Een kennismaking die begint met een compliment is goed op weg om te evolueren naar een echte vriendschap -Oscar Wilde
een-kennismaking-die-begint-met-een-compliment-is-goed-op-weg-om-te-evolueren-naar-een-echte-vriendschap
Mijn oom stierf aan asbestvergiftiging. Het heeft twee maanden geduurd voor ze hem gecremeerd konden krijgen -Wiet van Broeckhoven
mijn-oom-stierf-aan-asbestvergiftiging-het-heeft-twee-maanden-geduurd-voor-ze-hem-gecremeerd-konden-krijgen