Van een goed compliment kan ik twee maanden leven


van-een-goed-compliment-kan-ik-twee-maanden-leven
mark twainvaneengoedcomplimentkaniktweemaandenlevenvan eeneen goedgoed complimentcompliment kankan ikik tweetwee maandenmaanden levenvan een goedeen goed complimentgoed compliment kancompliment kan ikkan ik tweeik twee maandentwee maanden levenvan een goed complimenteen goed compliment kangoed compliment kan ikcompliment kan ik tweekan ik twee maandenik twee maanden levenvan een goed compliment kaneen goed compliment kan ikgoed compliment kan ik tweecompliment kan ik twee maandenkan ik twee maanden leven

Het toppunt van optimisme: als je tegen een Belg zegt dat hij nog maar twee maanden te leven heeft, dan kiest hij voor de maanden juli en augustusAls je tegen een belg zegt dat hij nog maar twee maanden te leven heeft, kiest hij voor juli en augustusReeds twee maanden na de amputatie van zijn been steekt deze man reeds op eigen houtje de straat overOktober: Dit is een van de bijzonder gevaarlijke maanden om te beleggen in aandelen. Andere gevaarlijke maanden zijn juli, januari, september, april, november, mei, maart, juni, december, augustus en februariEen kennismaking die begint met een compliment is goed op weg om te evolueren naar een echte vriendschapMijn oom stierf aan asbestvergiftiging. Het heeft twee maanden geduurd voor ze hem gecremeerd konden krijgen