Van een groot keizerrijk wordt, evenals van een grote cake, het gemakkelijkst iets afgeknabbeld aan de randen


van-een-groot-keizerrijk-wordt-evenals-van-een-grote-cake-het-gemakkelijkst-iets-afgeknabbeld-aan-de-randen
benjamin franklinvaneengrootkeizerrijkwordtevenalsvangrotecakehetgemakkelijkstietsafgeknabbeldaanderandenvan eeneen grootgroot keizerrijkkeizerrijk wordtevenals vanvan eeneen grotegrote cakehet gemakkelijkstgemakkelijkst ietsiets afgeknabbeldafgeknabbeld aanaan dede randenvan een grooteen groot keizerrijkgroot keizerrijk wordtevenals van eenvan een groteeen grote cakehet gemakkelijkst ietsgemakkelijkst iets afgeknabbeldiets afgeknabbeld aanafgeknabbeld aan deaan de randenvan een groot keizerrijkeen groot keizerrijk wordtevenals van een grotevan een grote cakehet gemakkelijkst iets afgeknabbeldgemakkelijkst iets afgeknabbeld aaniets afgeknabbeld aan deafgeknabbeld aan de randenvan een groot keizerrijk wordtevenals van een grote cakehet gemakkelijkst iets afgeknabbeld aangemakkelijkst iets afgeknabbeld aan deiets afgeknabbeld aan de randen

Van een zó groot belang is het in zijn jeugd aan iets gewend te rakenMen vindt God niet in de slaap van het hart en in de eenzaamheid van de geest. Hij openbaart zich aan wie hem zoekt in de gedachte aan een grote plicht en aan een grote liefdeVoor mij, is de bioskoop geen plak van het leven, maar een stuk van een cakeHet verlies dat door het hebben van sommige principes geleden wordt, is geloof ik ontzettend groot en ik geloof dat de tijd wel komt dat iets dergelijks wordt beseft en dat de wisselvalligheid meer aanbeden zal worden dan één dingEen zeer groot voordeel van ouderdom is dat bijna elke fout aan je leeftijd wordt toegewezenSommige mensen worden grote mannen, evenals men hoofdcommies wordt