Van nature bezitten wij geen enkele fout die niet in een deugd, en geen enkele deugd die niet in een fout kan omslaan. De laatste zijn juist het gevaarlijkst


van-nature-bezitten-wij-geen-enkele-fout-die-niet-in-een-deugd-geen-enkele-deugd-die-niet-in-een-fout-kan-omslaan-de-laatste-zijn-juist-het
johann wolfgang von goethevannaturebezittenwijgeenenkelefoutdienietineendeugddeugdkanomslaandelaatstezijnjuisthetgevaarlijkstvan naturenature bezittenbezitten wijwij geengeen enkeleenkele foutfout diedie nietniet inin eeneen deugden geengeen enkeleenkele deugddeugd diedie nietniet inin eeneen foutfout kankan omslaande laatstelaatste zijnzijn juistjuist hethet gevaarlijkstvan nature bezittennature bezitten wijbezitten wij geenwij geen enkelegeen enkele foutenkele fout diefout die nietdie niet inniet in eenin een deugden geen enkelegeen enkele deugdenkele deugd diedeugd die nietdie niet inniet in eenin een fouteen fout kanfout kan omslaande laatste zijnlaatste zijn juistzijn juist hetjuist het gevaarlijkst

Er is geen deugd die niet zo nu en dan tot een fout verleidt, geen zwakheid die ons niet een enkele maal de weg wijst naar de deugd -Peter Sirius
er-is-geen-deugd-die-niet-zo-nu-dan-tot-een-fout-verleidt-geen-zwakheid-die-ons-niet-een-enkele-maal-de-weg-wijst-naar-de-deugd
Men veracht niet allen, die ondeugden bezitten, maar veracht wel hen, die geen enkele deugd bezitten -Francois de la Rochefoucauld
men-veracht-niet-allen-die-ondeugden-bezitten-maar-veracht-wel-hen-die-geen-enkele-deugd-bezitten
De reputatie van geen enkele deugd wekt meer afgunst dan die van rechtvaardigheid -Plutarchus
de-reputatie-van-geen-enkele-deugd-wekt-meer-afgunst-dan-die-van-rechtvaardigheid
Geen enkele deugd is zo gemakkelijk na te bootsen als vroomheid, wanneer men zijn zeden en zijn leven er niet naar richt. -Michel Eyquem de Montaigne
geen-enkele-deugd-is-zo-gemakkelijk-na-te-bootsen-als-vroomheid-wanneer-men-zijn-zeden-zijn-leven-er-niet-naar-richt
Wij handelen niet goed omdat wij deugd bezitten of excellent zijn, maar wij hebben juist die eigenschappen omdat we goed gehandeld hebben -Aristoteles
wij-handelen-niet-goed-omdat-wij-deugd-bezitten-of-excellent-zijn-maar-wij-hebben-juist-die-eigenschappen-omdat-we-goed-gehandeld-hebben
Men minacht niet allen die ondeugden hebben, maar men minacht al diegenen, die geen enkele deugd hebben -Francois de la Rochefoucauld
men-minacht-niet-allen-die-ondeugden-hebben-maar-men-minacht-al-diegenen-die-geen-enkele-deugd-hebben