Van vorst tot afgod is een kleine stap


van-vorst-tot-afgod-is-een-kleine-stap
giambattista castivanvorsttotafgodiseenkleinestapvan vorstvorst tottot afgodafgod isis eeneen kleinekleine stapvan vorst totvorst tot afgodtot afgod isafgod is eenis een kleineeen kleine stapvan vorst tot afgodvorst tot afgod istot afgod is eenafgod is een kleineis een kleine stapvan vorst tot afgod isvorst tot afgod is eentot afgod is een kleineafgod is een kleine stap

Mijn geweten zegt mij dat ik nooit een woord gesproken, nooit een regel geschreven, nimmer een stap heb gedaan om de gunst te bejagen, hetzij van het volk, hetzij van een vorst -Johan Rudolph Thorbecke
mijn-geweten-zegt-mij-dat-ik-nooit-een-woord-gesproken-nooit-een-regel-geschreven-nimmer-een-stap-heb-gedaan-om-de-gunst-te-bejagen-hetzij-van-het
Vrede is een reis van duizend mijlen en moet stap voor stap worden gegaan -Lyndon B. Johnson
vrede-is-een-reis-van-duizend-mijlen-moet-stap-voor-stap-worden-gegaan
Van onweerstaanbaar tot onuitstaanbaar is slechts één stap -Fliegende Blätter
van-onweerstaanbaar-tot-onuitstaanbaar-is-slechts-één-stap
Het bewustzijn van onwetendheid is een grote stap tot kennis -Benjamin Disraeli
het-bewustzijn-van-onwetendheid-is-een-grote-stap-tot-kennis
Zwak is een vorst die niet onmiddellijk tot oorlogvoeren in staat is -Machiavelli
zwak-is-een-vorst-die-niet-onmiddellijk-tot-oorlogvoeren-in-staat-is