Veel verbittering komt voort uit onvoldoend begrijpen van elkander


veel-verbittering-komt-voort-uit-onvoldoend-begrijpen-van-elkander
charles dickensveelverbitteringkomtvoortuitonvoldoendbegrijpenvanelkanderveel verbitteringverbittering komtkomt voortvoort uituit onvoldoendonvoldoend begrijpenbegrijpen vanvan elkanderveel verbittering komtverbittering komt voortkomt voort uitvoort uit onvoldoenduit onvoldoend begrijpenonvoldoend begrijpen vanbegrijpen van elkanderveel verbittering komt voortverbittering komt voort uitkomt voort uit onvoldoendvoort uit onvoldoend begrijpenuit onvoldoend begrijpen vanonvoldoend begrijpen van elkanderveel verbittering komt voort uitverbittering komt voort uit onvoldoendkomt voort uit onvoldoend begrijpenvoort uit onvoldoend begrijpen vanuit onvoldoend begrijpen van elkander

Schoolvosserij komt voort uit veel lezen en weinig begrijpen -Sir Richard Steele
schoolvosserij-komt-voort-uit-veel-lezen-weinig-begrijpen
Zorg komt voort uit vrees en vrees komt voort uit de wolken van onwetendheid -Inayat Khan
zorg-komt-voort-uit-vrees-vrees-komt-voort-uit-de-wolken-van-onwetendheid
Kracht komt niet voort uit een lichamelijk vermogen. Het komt voort uit een ontembare wil -Mahatma Gandhi
kracht-komt-niet-voort-uit-een-lichamelijk-vermogen-het-komt-voort-uit-een-ontembare-wil
Veel van het kwaad, dat deze wereld teistert, komt voort uit woorden -Edmund Burke
veel-van-het-kwaad-dat-deze-wereld-teistert-komt-voort-uit-woorden
Veel verdriet komt voort uit de vrees om gelukkig te zijn -Godfried Bomans
veel-verdriet-komt-voort-uit-de-vrees-om-gelukkig-te-zijn
Echte humor komt voort zowel uit het hart als uit het hoofd. Hij is geen verachting; zijn innerlijk wezen is liefde; hij barst niet in lachen uit, maar glimlacht; een lach van veel dieper betekenis -Thomas Carlyle
echte-humor-komt-voort-zowel-uit-het-hart-als-uit-het-hoofd-hij-is-geen-verachting-zijn-innerlijk-wezen-is-liefde-hij-barst-niet-in-lachen-uit-maar