Veel verdriet komt voort uit de vrees om gelukkig te zijn


veel-verdriet-komt-voort-uit-de-vrees-om-gelukkig-te-zijn
godfried bomansveelverdrietkomtvoortuitdevreesomgelukkigtezijnveel verdrietverdriet komtkomt voortvoort uituit dede vreesvrees omom gelukkiggelukkig tete zijnveel verdriet komtverdriet komt voortkomt voort uitvoort uit deuit de vreesde vrees omvrees om gelukkigom gelukkig tegelukkig te zijnveel verdriet komt voortverdriet komt voort uitkomt voort uit devoort uit de vreesuit de vrees omde vrees om gelukkigvrees om gelukkig teom gelukkig te zijnveel verdriet komt voort uitverdriet komt voort uit dekomt voort uit de vreesvoort uit de vrees omuit de vrees om gelukkigde vrees om gelukkig tevrees om gelukkig te zijn

Zorg komt voort uit vrees en vrees komt voort uit de wolken van onwetendheid -Inayat Khan
zorg-komt-voort-uit-vrees-vrees-komt-voort-uit-de-wolken-van-onwetendheid
De zachtmoedigheid die men als deugd beschouwt, komt nu eens uit ijdelheid, dan weer uit luiheid, dikwijls uit vrees en meestal uit alle drie tegelijk voort -Francois de la Rochefoucauld
de-zachtmoedigheid-die-men-als-deugd-beschouwt-komt-nu-eens-uit-ijdelheid-dan-weer-uit-luiheid-dikwijls-uit-vrees-meestal-uit-alle-drie-tegelijk
Moed komt vaak voort uit vrees -Ovidius
moed-komt-vaak-voort-uit-vrees
Kracht komt niet voort uit een lichamelijk vermogen. Het komt voort uit een ontembare wil -Mahatma Gandhi
kracht-komt-niet-voort-uit-een-lichamelijk-vermogen-het-komt-voort-uit-een-ontembare-wil
Schoolvosserij komt voort uit veel lezen en weinig begrijpen -Sir Richard Steele
schoolvosserij-komt-voort-uit-veel-lezen-weinig-begrijpen
Veel verbittering komt voort uit onvoldoend begrijpen van elkander -Charles Dickens
veel-verbittering-komt-voort-uit-onvoldoend-begrijpen-van-elkander