Vele dingen die vaststaan, worden weersproken; vele onwaarheden zijn in omloop zonder tegenspraak


vele-dingen-die-vaststaan-worden-weersproken-vele-onwaarheden-zijn-in-omloop-zonder-tegenspraak
blaise pascalveledingendievaststaanwordenweersprokenveleonwaarhedenzijninomloopzondertegenspraakvele dingendingen diedie vaststaanworden weersprokenvele onwaarhedenonwaarheden zijnzijn inin omloopomloop zonderzonder tegenspraakvele dingen diedingen die vaststaanvele onwaarheden zijnonwaarheden zijn inzijn in omloopin omloop zonderomloop zonder tegenspraakvele dingen die vaststaanvele onwaarheden zijn inonwaarheden zijn in omloopzijn in omloop zonderin omloop zonder tegenspraakvele onwaarheden zijn in omlooponwaarheden zijn in omloop zonderzijn in omloop zonder tegenspraak

Tegenspraak is geen goed criterium voor de waarheid. Vele dingen die zeker zijn worden tegengesproken. Vele dingen die onwaar zijn worden zonder tegenspraak aangenomen. Dat iets tegengesproken wordt bewijst niet dat het onwaar is, evenmin als het niet tegengesproken worden bewijst dat iets waar isIk werd geraakt door de vele onwaarheden die ik in mijn jeugd had geaccepteerdAls het hart voorgaat en de weg verlicht, worden vele dingen duidelijk, die anders in duisternis gehuld zijnVele vrouwen trouwen om vrij te worden. Vele mannen omdat ze genoeg hebben aan vrijheidLaster is als een valse munt: velen die haar niet in omloop zouden willen brengen, laten haar zonder gewetensbezwaar in omloop blijvenVele dingen worden alleen gekocht omdat ze goedkoop of duur zijn