Vele vrouwen trouwen om vrij te worden. Vele mannen omdat ze genoeg hebben aan vrijheid


vele-vrouwen-trouwen-om-vrij-te-worden-vele-mannen-omdat-ze-genoeg-hebben-aan-vrijheid
c. j. wijnaendts franckenvelevrouwentrouwenomvrijtewordenmannenomdatzegenoeghebbenaanvrijheidvele vrouwenvrouwen trouwentrouwen omom vrijvrij tete wordenvele mannenmannen omdatomdat zeze genoeggenoeg hebbenhebben aanaan vrijheidvele vrouwen trouwenvrouwen trouwen omtrouwen om vrijom vrij tevrij te wordenvele mannen omdatmannen omdat zeomdat ze genoegze genoeg hebbengenoeg hebben aanhebben aan vrijheidvele vrouwen trouwen omvrouwen trouwen om vrijtrouwen om vrij teom vrij te wordenvele mannen omdat zemannen omdat ze genoegomdat ze genoeg hebbenze genoeg hebben aangenoeg hebben aan vrijheidvele vrouwen trouwen om vrijvrouwen trouwen om vrij tetrouwen om vrij te wordenvele mannen omdat ze genoegmannen omdat ze genoeg hebbenomdat ze genoeg hebben aanze genoeg hebben aan vrijheid

Ik ken vele mannen, die in dit opzicht vrouwen zijnMannen trouwen omdat ze moe zijn; vrouwen omdat ze nieuwsgierig zijn; beide zijn teleurgesteldVele dingen die vaststaan, worden weersproken; vele onwaarheden zijn in omloop zonder tegenspraakVele vrouwen zijn jaloers op hun echtgenoot omdat hij zo gelukkig getrouwd isEr zal altijd een strijd zijn tussen de seksen, omdat mannen en vrouwen niet op hetzelfde uit zijn: mannen willen vrouwen en vrouwen willen mannenVele dingen worden alleen gekocht omdat ze goedkoop of duur zijn