Vele woorden zijn lang te voet gegaan, voordat het gevleugelde woorden werden


vele-woorden-zijn-lang-te-voet-gegaan-voordat-het-gevleugelde-woorden-werden
marie von ebner-eschenbachvelewoordenzijnlangtevoetgegaanvoordathetgevleugeldewerdenvele woordenwoorden zijnzijn langlang tete voetvoet gegaanvoordat hethet gevleugeldegevleugelde woordenwoorden werdenvele woorden zijnwoorden zijn langzijn lang telang te voette voet gegaanvoordat het gevleugeldehet gevleugelde woordengevleugelde woorden werdenvele woorden zijn langwoorden zijn lang tezijn lang te voetlang te voet gegaanvoordat het gevleugelde woordenhet gevleugelde woorden werdenvele woorden zijn lang tewoorden zijn lang te voetzijn lang te voet gegaanvoordat het gevleugelde woorden werden

Bij de beoordeling van alle schrijvers moet men zich de vraag stellen, of iemand met weinig woorden vele gedachten, of met vele woorden weinig gedachten uitdruktZeg niet weinig dingen in vele woorden, maar vele dingen in weinig woordenDe schrijver moet voortdurend op zijn hoede zijn, want de vervuilde woorden slibben aan in zijn binnenste cirkels, de rotte woorden steken daar zijn woorden aan; onstuitbaar en gestaag sijpelen ze zijn grondgebied binnen, het gebied van het proza als kunstDat mensen 't ernstig menen, is hieraan slechts te merken: I niet woorden blijven woorden, doch woorden worden werkenDe psychoanalytische behandeling is alleen maar een uitwisseling van woorden. De patiënt spreekt, de arts luistert. Woorden waren aanvankelijk magisch en tot de dag van vandaag hebben woorden veel van hun magische kracht behouden. Met woorden kunnen mensen elkaar tot het grootste geluk of tot de grootste wanhoop brengen. Met woorden delen leraars hun kennis mee aan leerlingen, met woorden brengen sprekers hun toehoorders in vervoering en beïnvloeden hun oordeel en hun beslissingen. Woorden roepen emoties op en zijn het universele middel waarmee wij onze medemensen beïnvloedenDe gedachte vliegt en de woorden gaan te voet. Ziedaar het hele drama van de schrijver.