Verbeelding is het krachtigste productiemiddel


verbeelding-is-het-krachtigste-productiemiddel
pieter klaas jagersmaverbeeldingishetkrachtigsteproductiemiddelverbeelding isis hethet krachtigstekrachtigste productiemiddelverbeelding is hetis het krachtigstehet krachtigste productiemiddelverbeelding is het krachtigsteis het krachtigste productiemiddelverbeelding is het krachtigste productiemiddel

Woorden zijn het krachtigste verdovingsmiddel, dat de mensheid gebruiktDe zinnen en de verbeelding doen elkaar wederkerig vlam vatten, maar de zinnen zouden slechts een armzalig vlammetje geven, zonder de vonk der verbeeldingDankzij onze verbeelding kunnen we voorbij de dood denken en zijn we meer dan tragische dieren die weten dat ze doodgaan. Onze verbeelding kan ons over het rationele besef dat we doodgaan heen tillen door ons te laten geloven in het onmogelijkeDe 'Lof der Zotheid', behoort tot de krachtigste pamfletten, die ooit geschreven zijnEen van de krachtigste middelen die een heerser tegen samenzwering heeft, is dat hij door de grote meerderheid van het volk niet gehaat wordtWijsbegeerte wordt poëzie, en wetenschap verbeelding, in de geestdrift van het genie