Verbodsbepalingen zijn wenselijk omdat het overtreden ervan zo'n genoegen doet


verbodsbepalingen-zijn-wenselijk-omdat-het-overtreden-ervan-zo'n-genoegen-doet
george batailleverbodsbepalingenzijnwenselijkomdathetovertredenervanzo'ngenoegendoetverbodsbepalingen zijnzijn wenselijkwenselijk omdatomdat hethet overtredenovertreden ervanervan zo'nzo'n genoegengenoegen doetverbodsbepalingen zijn wenselijkzijn wenselijk omdatwenselijk omdat hetomdat het overtredenhet overtreden ervanovertreden ervan zo'nervan zo'n genoegenzo'n genoegen doetverbodsbepalingen zijn wenselijk omdatzijn wenselijk omdat hetwenselijk omdat het overtredenomdat het overtreden ervanhet overtreden ervan zo'novertreden ervan zo'n genoegenervan zo'n genoegen doetverbodsbepalingen zijn wenselijk omdat hetzijn wenselijk omdat het overtredenwenselijk omdat het overtreden ervanomdat het overtreden ervan zo'nhet overtreden ervan zo'n genoegenovertreden ervan zo'n genoegen doet

Wie de wet niet kent berooft zich van het genoegen haar te overtreden -Jean Genet
wie-de-wet-niet-kent-berooft-zich-van-het-genoegen-haar-te-overtreden
Er zijn twee vormen van egoïsme. De eerste is als ik mezelf het genoegen doe om mezelf een genoegen te doen. De tweede is als ik mezelf het genoegen doe om anderen een genoegen te doen -Anthony de Mello
er-zijn-twee-vormen-van-egoïsme-de-eerste-is-als-ik-mezelf-het-genoegen-doe-om-mezelf-een-genoegen-te-doen-de-tweede-is-als-ik-mezelf-het-genoegen
Je houdt niet noodzakelijk van een boek omdat het je iets leert. Je houdt ervan omdat je er de bevestiging van je gedachten in vindt of de verontschuldiging voor je daden -Marlene Dietrich
je-houdt-niet-noodzakelijk-van-een-boek-omdat-het-iets-leert-je-houdt-ervan-omdat-er-de-bevestiging-van-gedachten-in-vindt-of-de-verontschuldiging
Zomin een paard beklagenswaardig is omdat hij het ABC niet heeft geleerd, is de mens beklagenswaardig wanneer hij zot doet, omdat dit nu eenmaal in zijn aard ligt -Erasmus
zomin-een-paard-beklagenswaardig-is-omdat-hij-het-abc-niet-heeft-geleerd-is-de-mens-beklagenswaardig-wanneer-hij-zot-doet-omdat-dit-nu-eenmaal-in-zijn
Niets doet meer genoegen dan een vrijmoedige mening, vrijmoedig uitgesproken, -Mary Corelli
niets-doet-meer-genoegen-dan-een-vrijmoedige-mening-vrijmoedig-uitgesproken
Hoe gelukkig een vrouw ook getrouwd mag zijn, het doet haar altijd genoegen te ontdekken dat er een aardige man is die wou dat ze het niet was -Henry Louis Mencken
hoe-gelukkig-een-vrouw-ook-getrouwd-mag-zijn-het-doet-haar-altijd-genoegen-te-ontdekken-dat-er-een-aardige-man-is-die-wou-dat-ze-het-niet-was