Vergeefs is men vol edel vuur, als je niet helder van je doel bewust bent


vergeefs-is-men-vol-edel-vuur-als-niet-helder-van-doel-bewust-bent
johann ludwig uhlandvergeefsismenvoledelvuuralsnietheldervandoelbewustbentvergeefs isis menmen volvol edeledel vuurals jeje nietniet helderhelder vanvan jeje doeldoel bewustbewust bentvergeefs is menis men volmen vol edelvol edel vuurals je nietje niet helderniet helder vanhelder van jevan je doelje doel bewustdoel bewust bentvergeefs is men volis men vol edelmen vol edel vuurals je niet helderje niet helder vanniet helder van jehelder van je doelvan je doel bewustje doel bewust bentvergeefs is men vol edelis men vol edel vuurals je niet helder vanje niet helder van jeniet helder van je doelhelder van je doel bewustvan je doel bewust bent

In ieder edel doel een ed'ler doel ontluiktAls je te jong bent heb je geen goed oordeel, en evenmin als je te oud bent. Als je niet genoeg over iets nadenkt of te veel, houd je koppig vol en wordt het je stokpaardje. Bekijk je je werk meteen als het af is dan ben je nog volkomen bevooroordeeld en doe je het te lang er na dan kom je er niet meer inMediteren houdt in dat men zeer helder ziet en het is onmogelijk helder te zien en geheel betrokken te zijn bij wat men ziet, als er ruimte is tussen de waarnemer en het waar genomeneGeluk is doorgaans net als een bril waar men vergeefs naar zoekt. Men vindt hem niet, omdat men hem al op zijn neus heeftEr is niets zo opwindend als je bewust te bedrinken met de vrouw waar je gek op bentJe bent goed als je in harmonie bent met jezelf;  Maar als je dat niet bent, ben je nog niet slecht