Vernielzucht is het gevolg van ongeleefde levens


vernielzucht-is-het-gevolg-van-ongeleefde-levens
erich frommvernielzuchtishetgevolgvanongeleefdelevensvernielzucht isis hethet gevolggevolg vanvan ongeleefdeongeleefde levensvernielzucht is hetis het gevolghet gevolg vangevolg van ongeleefdevan ongeleefde levensvernielzucht is het gevolgis het gevolg vanhet gevolg van ongeleefdegevolg van ongeleefde levensvernielzucht is het gevolg vanis het gevolg van ongeleefdehet gevolg van ongeleefde levens

Indien men de nietigheid des levens heeft doorzien, wat is daarvan het gevolg? Dat men zo voortleeft, alsof men ze niet doorzien hadGenot komt niet door het rechtstreeks en voortdurend te zoeken; het is het gevolg, het natuurlijke gevolg, van een goed ingericht, werkzaam levenHet logische gevolg van elke revolutie is kindermoordGeen van mijn ontdekkingen is het gevolg van een proces van rationeel denkenAngst is pijn als gevolg van de anticipatie van het kwaadEen gevolg van voortdurend conflict is het vernauwen van onze visie op wat mogelijk is