Verscheidenheid dankt men aan vrijheid: elke kleine, maar essentiële gevarieerdheid in mensen maakt vrijheid een vereiste


verscheidenheid-dankt-men-aan-vrijheid-elke-kleine-maar-essentië-gevarieerdheid-in-mensen-maakt-vrijheid-een-vereiste
george santayanaverscheidenheiddanktmenaanvrijheidelkekleinemaaressentilegevarieerdheidinmensenmaaktvrijheideenvereisteverscheidenheid danktdankt menmen aanaan vrijheidelke kleinemaar essentiëleessentiële gevarieerdheidgevarieerdheid inin mensenmensen maaktmaakt vrijheidvrijheid eeneen vereisteverscheidenheid dankt mendankt men aanmen aan vrijheidmaar essentiële gevarieerdheidessentiële gevarieerdheid ingevarieerdheid in mensenin mensen maaktmensen maakt vrijheidmaakt vrijheid eenvrijheid een vereisteverscheidenheid dankt men aandankt men aan vrijheidmaar essentiële gevarieerdheid inessentiële gevarieerdheid in mensengevarieerdheid in mensen maaktin mensen maakt vrijheidmensen maakt vrijheid eenmaakt vrijheid een vereisteverscheidenheid dankt men aan vrijheidmaar essentiële gevarieerdheid in mensenessentiële gevarieerdheid in mensen maaktgevarieerdheid in mensen maakt vrijheidin mensen maakt vrijheid eenmensen maakt vrijheid een vereiste

De vrijheid is, zegt men, een goddelijke zaak. De vrijheid, die wordt; vrijheid om van verveling te sterven, is minder goddelijkAlleen fatsoenlijke mensen kunnen vrijheid oprecht liefhebben; de rest wil geen vrijheid, maar losbandigheidWij zullen elke prijs betalen, elke last dragen, aan elk ongemak het hoofd bieden, elke vriend steunen, elke vijand bestrijden, om het voortbestaan en het welslagen van de vrijheid te verzekerenVrijheid is niet hetzelfde als ongebondenheid. Vrijheid is het vermogen om keuzes te maken en je aan datgene te binden wat het beste voor je isWat zijn mensen toch absurd! Zij gebruiken nooit de vrijheden die zij bezitten, maar zij eisen diegenen die zij niet beziiten. Zij hebben de vrijheid van gedachte, maar zij eisen de vrijheid van meningsuitingMensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van maken