Verstand en liefde gaan nooit samen in de mens, dat is alleen de goden voorbehouden


verstand-liefde-gaan-nooit-samen-in-de-mens-dat-is-alleen-de-goden-voorbehouden
william shakespeareverstandliefdegaannooitsamenindemensdatisalleengodenvoorbehoudenen liefdeliefde gaangaan nooitnooit samensamen inin dede mensdat isis alleenalleen dede godengoden voorbehoudenverstand en liefdeen liefde gaanliefde gaan nooitgaan nooit samennooit samen insamen in dein de mensdat is alleenis alleen dealleen de godende goden voorbehoudenverstand en liefde gaanen liefde gaan nooitliefde gaan nooit samengaan nooit samen innooit samen in desamen in de mensdat is alleen deis alleen de godenalleen de goden voorbehoudenverstand en liefde gaan nooiten liefde gaan nooit samenliefde gaan nooit samen ingaan nooit samen in denooit samen in de mensdat is alleen de godenis alleen de goden voorbehouden

Het is aan de oceanen voorbehouden voort te gaan in eindeloze deining. De mens mag meer zijn -Heere Heeresma
het-is-aan-de-oceanen-voorbehouden-voort-te-gaan-in-eindeloze-deining-de-mens-mag-meer-zijn
Liefde bestaat niet hierin dat men samen naar elkaar zit te kijken, maar dat men samen uitkijkt in dezelfde richting -Antoine de Saint-Exupéry
liefde-bestaat-niet-hierin-dat-men-samen-naar-elkaar-zit-te-kijken-maar-dat-men-samen-uitkijkt-in-dezelfde-richting
Alleen de liefde overwint, alleen de liefde behoudt,  Wanneer de hemel een mens wil behoeden vervult hij diens hart met liefde -Lao-Tse
alleen-de-liefde-overwint-alleen-de-liefde-behoudt-wanneer-de-hemel-een-mens-wil-behoeden-vervult-hij-diens-hart-met-liefde
Het is een dwaling, handel, landbouw, en nijverheid van elkander te willen scheiden. Wij moeten samen bloeien, of wij gaan samen te gronde -Otto von Bismarck
het-is-een-dwaling-handel-landbouw-nijverheid-van-elkander-te-willen-scheiden-wij-moeten-samen-bloeien-of-wij-gaan-samen-te-gronde
Handel eerst en roep dan de goden aan. De goden helpen de mens die aanpakt -Euripides
handel-eerst-roep-dan-de-goden-aan-de-goden-helpen-de-mens-die-aanpakt