Verstandig wagen is het meest aanbevelenswaardige menselijk beleid


verstandig-wagen-is-het-meest-aanbevelenswaardige-menselijk-beleid
lord halifaxverstandigwagenishetmeestaanbevelenswaardigemenselijkbeleidverstandig wagenwagen isis hethet meestmeest aanbevelenswaardigeaanbevelenswaardige menselijkmenselijk beleidverstandig wagen iswagen is hetis het meesthet meest aanbevelenswaardigemeest aanbevelenswaardige menselijkaanbevelenswaardige menselijk beleidverstandig wagen is hetwagen is het meestis het meest aanbevelenswaardigehet meest aanbevelenswaardige menselijkmeest aanbevelenswaardige menselijk beleidverstandig wagen is het meestwagen is het meest aanbevelenswaardigeis het meest aanbevelenswaardige menselijkhet meest aanbevelenswaardige menselijk beleid

Binnenlands beleid kan ons alleen maar verslaan; buitenlands beleid kan ons doden.Juist de voortreffelijkste mensen hebben de godsdienst het meest nodig, daar zij de enge grenzen van ons menselijk verstand het levendigst voelenVerstandig spreken is vaak moeilijk; verstandig zwijgen meestal nog moeilijkerEr zijn mensen, die in hun jeugd buitengemeen verstandig waren, zo verstandig, dat zij het thans berouwen, toenmaals zo onverstandig geweest te zijnGeen menselijk wezen gelooft dat enig ander menselijk wezen recht heeft in bed te liggen als hij zelf op is.De meest dwaze vrouw kan een verstandig man hanteren, maar er is een zeer verstandige vrouw nodig om een dwaas te hanteren