Volg de natuur zoals een vlieger de wind


volg-de-natuur-zoals-een-vlieger-de-wind
tao mengvolgdenatuurzoalseenvliegerwindvolg dede natuurnatuur zoalszoals eeneen vliegervlieger dede windvolg de natuurde natuur zoalsnatuur zoals eenzoals een vliegereen vlieger devlieger de windvolg de natuur zoalsde natuur zoals eennatuur zoals een vliegerzoals een vlieger deeen vlieger de windvolg de natuur zoals eende natuur zoals een vliegernatuur zoals een vlieger dezoals een vlieger de wind

Vrees niet de wind van de tegenslag. Immers: een vlieger stijgt op tegen de wind, in plaats van met de wind meeToneel staat tot film zoals de kaars tot de elektrische lamp, zoals de ezel tot de automobiel, zoals de vlieger tot het vliegtuigDe natuurwetenschap beschrijft en verklaart de natuur niet alleen eenvoudig, zoals zij op zich is. Zij is veelmeer een onderdeel van de wisselwerking tussen natuur en onszelfWind blaast door leegstaande huizen, zoals opinies bij gekkenDe bomen van de gracht bewegen in de wind zoals ik stilsta in de bus die rijdtAfwezigheid doet de middelmatige hartstochten verminderen en de grote toenemen, zoals de wind de kaarsen uitdooft en het vuur aanwakkert