Volwassenen verklaren de oorlog. Maar de jeugd moet vechten en sterven


volwassenen-verklaren-de-oorlog-maar-de-jeugd-moet-vechten-sterven
herbert hoovervolwassenenverklarendeoorlogmaarjeugdmoetvechtenstervenvolwassenen verklarenverklaren dede oorlogmaar dede jeugdjeugd moetmoet vechtenvechten enen stervenvolwassenen verklaren deverklaren de oorlogmaar de jeugdde jeugd moetjeugd moet vechtenmoet vechten envechten en stervenvolwassenen verklaren de oorlogmaar de jeugd moetde jeugd moet vechtenjeugd moet vechten enmoet vechten en stervenmaar de jeugd moet vechtende jeugd moet vechten enjeugd moet vechten en sterven

Zij schreven in de oude dagen dat het zoet is om te sterven voor het vaderland. Maar in de moderne oorlog, is er niets lief, noch passend in uw sterven. Je zal sterven als een hond zonder goede reden.We zullen koste wat kost ons eiland verdedigen, we zullen vechten op de stranden, we zullen vechten op de landingsplaatsen, we zullen vechten in de velden en in de straten, we zullen vechten in de heuvels, maar overgeven zullen we ons nooit.Op een bruiloft moet je dansen, aan een graf snikken, bij een echtscheiding.... -ja, verdomme wat moet je eigenlijk? Vechten, denk ik, vechten zou het beste zijnOpvoeding is georganiseerde verdediging van de wereld der volwassenen tegen de jeugdDe rede zegt niet, dat de oorlog eens moet verdwijnen, maar zij zegt, dat men moet handelen alsof de oorlog moest verdwijnenDe oude man herleeft wel zijn jeugd, maar zal sterven in het geluk van het weten dat alles voorbij is