Voor de rest is het tenslotte de  grootste kunst zichzelf te beperken en te isoleren


voor-de-rest-is-het-tenslotte-de-grootste-kunst-zichzelf-te-beperken-te-isoleren
johann wolfgang von goethevoorderestishettenslottegrootstekunstzichzelftebeperkenisolerende restrest isis hethet tenslottetenslotte dedegrootstegrootste kunstkunst zichzelfzichzelf tete beperkenbeperken enen tete isolerenvoor de restde rest isrest is hetis het tenslottehet tenslotte detenslotte dede grootstegrootste kunstgrootste kunst zichzelfkunst zichzelf tezichzelf te beperkente beperken enbeperken en teen te isolerenvoor de rest isde rest is hetrest is het tenslotteis het tenslotte dehet tenslotte detenslotte de grootstede grootste kunstgrootste kunst zichzelfgrootste kunst zichzelf tekunst zichzelf te beperkenzichzelf te beperken ente beperken en tebeperken en te isolerenvoor de rest is hetde rest is het tenslotterest is het tenslotte deis het tenslotte dehet tenslotte de grootstetenslotte de grootste kunstde grootste kunst zichzelfgrootste kunst zichzelf tegrootste kunst zichzelf te beperkenkunst zichzelf te beperken enzichzelf te beperken en tete beperken en te isoleren

Door zich voor anderen te verbergen kan men tenslotte zichzelf niet meer terugvindenGeheel eerlijk heeft iedereen het tenslotte toch alleen maar met zichzelf voor en hoogstens nog met zijn kind.Wanneer men zich altijd voor anderen verbergt, kan men tenslotte zichzelf niet meer terugvindenHet is een lastig karwei een jonge man te vinden die zichzelf niet intelligent vindt en voor de rest van de wereld geen idioot isTenslotte is eerlijkheid niets anders dan de kunst om eerlijk te schijnenHet genie blijft voor zichzelf steeds het grootste geheim