Voor Erasmus bestond er geen morele, geen onoverbrugbare tegenstelling tussen Jezus en Socrates


voor-erasmus-bestond-er-geen-morele-geen-onoverbrugbare-tegenstelling-tussen-jezus-socrates
stefan zweigvoorerasmusbestondergeenmoreleonoverbrugbaretegenstellingtussenjezussocrateserasmus bestondbestond erer geengeen morelegeen onoverbrugbareonoverbrugbare tegenstellingtegenstelling tussentussen jezusjezus enen socratesvoor erasmus bestonderasmus bestond erbestond er geener geen morelegeen onoverbrugbare tegenstellingonoverbrugbare tegenstelling tussentegenstelling tussen jezustussen jezus enjezus en socratesvoor erasmus bestond ererasmus bestond er geenbestond er geen morelegeen onoverbrugbare tegenstelling tussenonoverbrugbare tegenstelling tussen jezustegenstelling tussen jezus entussen jezus en socratesvoor erasmus bestond er geenerasmus bestond er geen morelegeen onoverbrugbare tegenstelling tussen jezusonoverbrugbare tegenstelling tussen jezus entegenstelling tussen jezus en socrates

Het is Socrates net als Jezus vergaan: allemaal bewonderaars en nauwelijks navolgers -Sören Kierkegaard
het-is-socrates-net-als-jezus-vergaan-allemaal-bewonderaars-nauwelijks-navolgers
Jezus is slecht getekend in de bijbel. Wie dat niet voelt, is Jezus' vriend niet. Om Jezus te waarderen moet men 'n groot gedeelte van de evangeliën wegwerpen -Multatuli
jezus-is-slecht-getekend-in-de-bijbel-wie-dat-niet-voelt-is-jezus'-vriend-niet-om-jezus-te-waarderen-moet-men-'n-groot-gedeelte-van-de-evangeliën
Jezus was geen christen. Ik wil hiermee niet zeggen dat hij 'n Israëliet was -Multatuli
jezus-was-geen-christen-ik-wil-hiermee-niet-zeggen-dat-hij-'n-israëliet-was
Het ik is niet alleen verfoeilijk; er is tussen wij en niets eenvoudig geen plaats voor -Claude Lévi-Strauss
het-ik-is-niet-alleen-verfoeilijk-er-is-tussen-wij-niets-eenvoudig-geen-plaats-voor