Voor God is alles schoon, goed en rechtvaardig; maar de mensen geloven dat het ene onrecht is en het andere recht


voor-god-is-alles-schoon-goed-rechtvaardig-maar-de-mensen-geloven-dat-het-ene-onrecht-is-het-andere-recht
heraclitusvoorgodisallesschoongoedrechtvaardigmaardemensengelovendatheteneonrechtandererechtgod isis allesalles schoongoed enen rechtvaardigmaar dede mensenmensen gelovengeloven datdat hethet eneene onrechtonrecht isis enen hetandere rechtvoor god isgod is allesis alles schoongoed en rechtvaardigmaar de mensende mensen gelovenmensen geloven datgeloven dat hetdat het enehet ene onrechtene onrecht isonrecht is enis en heten het anderehet andere rechtvoor god is allesgod is alles schoonmaar de mensen gelovende mensen geloven datmensen geloven dat hetgeloven dat het enedat het ene onrechthet ene onrecht isene onrecht is enonrecht is en hetis en het andereen het andere rechtvoor god is alles schoonmaar de mensen geloven datde mensen geloven dat hetmensen geloven dat het enegeloven dat het ene onrechtdat het ene onrecht ishet ene onrecht is enene onrecht is en hetonrecht is en het andereis en het andere recht

Mensen die niet meer in God geloven, geloven niet in niets maar in alles. Als je je hoofd vrijmaakt, als je niet meer vastzit aan dat ene idee, kun je alles wat je wilt -Ethel Portnoy
mensen-die-niet-meer-in-god-geloven-geloven-niet-in-niets-maar-in-alles-als-hoofd-vrijmaakt-als-niet-meer-vastzit-aan-dat-ene-idee-kun-alles-wat
Sinds de mensen niet meer geloven in God, geloven ze in alles -Gilbert Keith Chesterton
sinds-de-mensen-niet-meer-geloven-in-god-geloven-ze-in-alles
We kennen waarlijk God, als we boven alles geloven dat God alles overstijgt wat we over Hem kunnen weten -Thomas van Aquino
we-kennen-waarlijk-god-als-we-boven-alles-geloven-dat-god-alles-overstijgt-wat-we-over-hem-kunnen-weten