Voor God is alles schoon, goed en rechtvaardig; maar de mensen geloven dat het ene onrecht is en het andere recht


voor-god-is-alles-schoon-goed-rechtvaardig-maar-de-mensen-geloven-dat-het-ene-onrecht-is-het-andere-recht
heraclitusvoorgodisallesschoongoedrechtvaardigmaardemensengelovendatheteneonrechtandererechtgod isis allesalles schoongoed enen rechtvaardigmaar dede mensenmensen gelovengeloven datdat hethet eneene onrechtonrecht isis enen hetandere rechtvoor god isgod is allesis alles schoongoed en rechtvaardigmaar de mensende mensen gelovenmensen geloven datgeloven dat hetdat het enehet ene onrechtene onrecht isonrecht is enis en heten het anderehet andere rechtvoor god is allesgod is alles schoonmaar de mensen gelovende mensen geloven datmensen geloven dat hetgeloven dat het enedat het ene onrechthet ene onrecht isene onrecht is enonrecht is en hetis en het andereen het andere rechtvoor god is alles schoonmaar de mensen geloven datde mensen geloven dat hetmensen geloven dat het enegeloven dat het ene onrechtdat het ene onrecht ishet ene onrecht is enene onrecht is en hetonrecht is en het andereis en het andere recht

Mensen die niet meer in God geloven, geloven niet in niets maar in alles. Als je je hoofd vrijmaakt, als je niet meer vastzit aan dat ene idee, kun je alles wat je wiltSinds de mensen niet meer geloven in God, geloven ze in allesWe kennen waarlijk God, als we boven alles geloven dat God alles overstijgt wat we over Hem kunnen wetenEr zijn maar twee dagen in het jaar waarop men helemaal niets kan doen. De ene is gisteren, en de andere is morgen. Dit betekent dat vandaag de juiste dag is om lief te hebben, te geloven en in de eerste plaats te levenIk heb dus alleen gestolen als het nodig was, voor mezelf, om te overleven. Gedreven door honger of armoe. Als ik straks voor die denkbeeldige poort sta, laten ze me onmiddellijk binnen. Dat weet ik zeker. Ik word mijn leven lang al achtervolgd door mensen die daar andere ideeën over hebben. Maar wat er ook over mij gezegd of geschreven wordt, ik weet wie ik ben. Ik ben een goed mens, puur en schoonEr zijn in het mensenleven twee ogenblikken die alles beslissen: het ogenblik waarop de mens voor het eerst waarachtig liefheeft, en dat waarop hij voor het eerst de evangeliën leest en ze verstaat als voor hem alleen gesproken. Soms is het ene ogenblik de ingang tot het andere