Voor goede gedachten zijn slechts weinig woorden nodig; alleen de slechte gedachten hullen zich in een vloed van woorden


voor-goede-gedachten-zijn-slechts-weinig-woorden-nodig-alleen-de-slechte-gedachten-hullen-zich-in-een-vloed-van-woorden
wolfgang menzelvoorgoedegedachtenzijnslechtsweinigwoordennodigalleendeslechtehullenzichineenvloedvangoede gedachtengedachten zijnzijn slechtsslechts weinigweinig woordenwoorden nodigalleen dede slechteslechte gedachtengedachten hullenhullen zichzich inin eeneen vloedvloed vanvan woordenvoor goede gedachtengoede gedachten zijngedachten zijn slechtszijn slechts weinigslechts weinig woordenweinig woorden nodigalleen de slechtede slechte gedachtenslechte gedachten hullengedachten hullen zichhullen zich inzich in eenin een vloedeen vloed vanvloed van woordenvoor goede gedachten zijngoede gedachten zijn slechtsgedachten zijn slechts weinigzijn slechts weinig woordenslechts weinig woorden nodigalleen de slechte gedachtende slechte gedachten hullenslechte gedachten hullen zichgedachten hullen zich inhullen zich in eenzich in een vloedin een vloed vaneen vloed van woordenvoor goede gedachten zijn slechtsgoede gedachten zijn slechts weiniggedachten zijn slechts weinig woordenzijn slechts weinig woorden nodigalleen de slechte gedachten hullende slechte gedachten hullen zichslechte gedachten hullen zich ingedachten hullen zich in eenhullen zich in een vloedzich in een vloed vanin een vloed van woorden

Bij de beoordeling van alle schrijvers moet men zich de vraag stellen, of iemand met weinig woorden vele gedachten, of met vele woorden weinig gedachten uitdrukt -Ernst Hohenemser
bij-de-beoordeling-van-alle-schrijvers-moet-men-zich-de-vraag-stellen-of-iemand-met-weinig-woorden-vele-gedachten-of-met-vele-woorden-weinig-gedachten
Woorden zijn voor gedachten, wat goud is voor diamanten; het is nodig om ze te vatten -Voltaire
woorden-zijn-voor-gedachten-wat-goud-is-voor-diamanten-het-is-nodig-om-ze-te-vatten
Indien woorden uitgevonden zijn om gedachten te verbergen, dan zijn kranten een hele verbetering van een slechte uitvinding. -Henry David Thoreau
indien-woorden-uitgevonden-zijn-om-gedachten-te-verbergen-dan-zijn-kranten-een-hele-verbetering-van-een-slechte-uitvinding
Wie zich realiseert dat op zijn woorden daden moeten volgen, spreekt weinig, en dan alleen die woorden, welke de te stellen daden voorbereiden -Ali ibn Aboe Talib
wie-zich-realiseert-dat-op-zijn-woorden-daden-moeten-volgen-spreekt-weinig-dan-alleen-die-woorden-welke-de-te-stellen-daden-voorbereiden
Dat mensen 't ernstig menen, is hieraan slechts te merken: I niet woorden blijven woorden, doch woorden worden werken -Friedrich von Logau
dat-mensen-'t-ernstig-menen-is-hieraan-slechts-te-merken-i-niet-woorden-blijven-woorden-doch-woorden-worden-werken
De mensen schamen zich niet over hun schunnige gedachten, maar alleen over de idee dat iemand hen tot zulke gedachten in staat acht -Friedrich Nietzsche
de-mensen-schamen-zich-niet-over-hun-schunnige-gedachten-maar-alleen-over-de-idee-dat-iemand-hen-tot-zulke-gedachten-in-staat-acht