Voor het nabij liggende geeft het egoïsme vaak de beste raad; maar voor de toekomst is hij niet te gebruiken


voor-het-nabij-liggende-geeft-het-egoïsme-vaak-de-beste-raad-maar-voor-de-toekomst-is-hij-niet-te-gebruiken
ernst hohenemservoorhetnabijliggendegeeftegoïsmevaakdebesteraadmaarvoortoekomstishijniettegebruikenhet nabijnabij liggendeliggende geeftgeeft hethet egoïsmeegoïsme vaakvaak dede bestebeste raadmaar voorde toekomsttoekomst isis hijhij nietniet tete gebruikenvoor het nabijhet nabij liggendenabij liggende geeftliggende geeft hetgeeft het egoïsmehet egoïsme vaakegoïsme vaak devaak de bestede beste raadmaar voor devoor de toekomstde toekomst istoekomst is hijis hij niethij niet teniet te gebruikenvoor het nabij liggendehet nabij liggende geeftnabij liggende geeft hetliggende geeft het egoïsmegeeft het egoïsme vaakhet egoïsme vaak deegoïsme vaak de bestevaak de beste raadmaar voor de toekomstvoor de toekomst isde toekomst is hijtoekomst is hij nietis hij niet tehij niet te gebruikenvoor het nabij liggende geefthet nabij liggende geeft hetnabij liggende geeft het egoïsmeliggende geeft het egoïsme vaakgeeft het egoïsme vaak dehet egoïsme vaak de besteegoïsme vaak de beste raadmaar voor de toekomst isvoor de toekomst is hijde toekomst is hij niettoekomst is hij niet teis hij niet te gebruiken

Door voor anderen te leven, leeft de goede mens op de beste wijze voor zichzelf. Alle waarachtig altruïsme is gezuiverd egoïsme -Dirk Coster
door-voor-anderen-te-leven-leeft-de-goede-mens-op-de-beste-wijze-voor-zichzelf-alle-waarachtig-altruïsme-is-gezuiverd-egoïsme
Zwijgen is het beste voor een man die niets weet, maar als hij dat wist, zou hij niet onwetend zijn -Saädi
zwijgen-is-het-beste-voor-een-man-die-niets-weet-maar-als-hij-dat-wist-zou-hij-niet-onwetend-zijn
De beste profeet voor de toekomst is het verleden -Lord George Byron
de-beste-profeet-voor-de-toekomst-is-het-verleden
De slechtste mensen geven vaak de beste raad -Philip James Bailey
de-slechtste-mensen-geven-vaak-de-beste-raad
Waar niet naar raad wordt geluisterd, daar is geen raad de beste -Friedrich von Logau
waar-niet-naar-raad-wordt-geluisterd-daar-is-geen-raad-de-beste
De mens, een dwaas voor zich zelve, voor anderen verstandig, heeft raad voor ieder, alleen niet voor zich zelve -Johann Wolfgang von Goethe
de-mens-een-dwaas-voor-zich-zelve-voor-anderen-verstandig-heeft-raad-voor-ieder-alleen-niet-voor-zich-zelve