Voor kleine zielen is noch de hoogste vreugde, noch de hoogste smart weggelegd


voor-kleine-zielen-is-noch-de-hoogste-vreugde-noch-de-hoogste-smart-weggelegd
c. j. wijnaendts franckenvoorkleinezielenisnochdehoogstevreugdesmartweggelegdkleine zielenzielen isis nochnoch dede hoogstehoogste vreugdenoch dede hoogstehoogste smartsmart weggelegdvoor kleine zielenkleine zielen iszielen is nochis noch denoch de hoogstede hoogste vreugdenoch de hoogstede hoogste smarthoogste smart weggelegdvoor kleine zielen iskleine zielen is nochzielen is noch deis noch de hoogstenoch de hoogste vreugdenoch de hoogste smartde hoogste smart weggelegdvoor kleine zielen is nochkleine zielen is noch dezielen is noch de hoogsteis noch de hoogste vreugdenoch de hoogste smart weggelegd

Men vergeeft u noch uw talent, noch uw voorspoed, noch uw vreugde, noch uw huwelijk, noch uw vermogen, ternauwernood uw ongeluk; alleen uw dood vergeeft men u, en zelfs die nog niet altijd -Carmen Sylva
men-vergeeft-u-noch-uw-talent-noch-uw-voorspoed-noch-uw-vreugde-noch-uw-huwelijk-noch-uw-vermogen-ternauwernood-uw-ongeluk-alleen-uw-dood-vergeeft-men
Noch de goden, noch de mensen, noch de boekwinkels staan dichters toe, middelmatig te zijn -Horatius
noch-de-goden-noch-de-mensen-noch-de-boekwinkels-staan-dichters-toe-middelmatig-te-zijn
Niets weerstaat aan een krachtige en aanhoudende wil; noch de natuur, noch de mensen, noch zelfs het noodlot -Gustave le Bon
niets-weerstaat-aan-een-krachtige-aanhoudende-wil-noch-de-natuur-noch-de-mensen-noch-zelfs-het-noodlot
Ik wil noch symbolist noch romanticus noch constructivist worden genoemd -Wassily Kandinsky
ik-wil-noch-symbolist-noch-romanticus-noch-constructivist-worden-genoemd
Laat schone verzen glad van effen lippen vloeien, maar gil, noch galm noch kwaak, noch bulder woest en luid -Nicolaas Beets
laat-schone-verzen-glad-van-effen-lippen-vloeien-maar-gil-noch-galm-noch-kwaak-noch-bulder-woest-luid