Voor je trouwdag kies je wie je wilt liefhebben. Na je trouwdag heb je degene lief, die je hebt gekozen.


voor-trouwdag-kies-wie-wilt-liefhebben-na-trouwdag-heb-degene-lief-die-hebt-gekozen
maarten luthervoortrouwdagkieswiewiltliefhebbennahebdegeneliefdiehebtgekozenje trouwdagtrouwdag kieskies jeje wiewie jeje wiltwilt liefhebbenna jeje trouwdagtrouwdag hebheb jeje degenedegene liefdie jeje hebthebt gekozenvoor je trouwdagje trouwdag kiestrouwdag kies jekies je wieje wie jewie je wiltje wilt liefhebbenna je trouwdagje trouwdag hebtrouwdag heb jeheb je degeneje degene liefdie je hebtje hebt gekozenvoor je trouwdag kiesje trouwdag kies jetrouwdag kies je wiekies je wie jeje wie je wiltwie je wilt liefhebbenna je trouwdag hebje trouwdag heb jetrouwdag heb je degeneheb je degene liefdie je hebt gekozenvoor je trouwdag kies jeje trouwdag kies je wietrouwdag kies je wie jekies je wie je wiltje wie je wilt liefhebbenna je trouwdag heb jeje trouwdag heb je degenetrouwdag heb je degene lief

Heb lief en doe wat je wiltLiefhebben of lief gehad hebben is geen misdaad. Het werkelijke misdadige is iemand te doen geloven dat hij of zij de enige is die je ooit zou kunnen liefhebbenHebt gij verkeerd gedaan, beken het dan aan uzelve. Als het inzicht komt, voeg dan niet bij de valse weg, die gij gekozen hebt, nog de valse schaamteDe persoon die alleen slaapt, wordt in slaap gewiegd door allen die hij lief heeft, lief had, lief zal hebbenJe hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het er op aankomt voor je bidt en vecht. Pas als je iemand hebt, die met je lacht en met je grient, dan kun je pas zeggen; 'k heb een vriendEcht liefhebben: niet lief hebben omdat, maar ondanks