Vraag niet wat voor ziekte iemand heeft, maar liever wat voor iemand de ziekte heeft


vraag-niet-wat-voor-ziekte-iemand-heeft-maar-liever-wat-voor-iemand-de-ziekte-heeft
sir william oslervraagnietwatvoorziekteiemandheeftmaarlieverdeheeftvraag nietniet watwat voorziekte iemandmaar lieverliever watwat voorde ziekteziekte heeftvraag niet watniet wat voorwat voor ziektevoor ziekte iemandziekte iemand heeftmaar liever watliever wat voorwat voor iemandvoor iemand deiemand de ziektede ziekte heeftvraag niet wat voorniet wat voor ziektewat voor ziekte iemandvoor ziekte iemand heeftmaar liever wat voorliever wat voor iemandwat voor iemand devoor iemand de ziekteiemand de ziekte heeftvraag niet wat voor ziekteniet wat voor ziekte iemandwat voor ziekte iemand heeftmaar liever wat voor iemandliever wat voor iemand dewat voor iemand de ziektevoor iemand de ziekte heeft

Het leven is een ziekte, en het enige verschil tussen de ene mens en de andere is het stadium dat zijn ziekte bereikt heeft. -George Bernard Shaw
het-leven-is-een-ziekte-het-enige-verschil-tussen-de-ene-mens-de-andere-is-het-stadium-dat-zijn-ziekte-bereikt-heeft
De een heeft een huisdier wat te bevelen, iemand te strelen, iemand te slaan, de ander zichzelf om mee om te gaan -Jan A. Emmens
de-een-heeft-een-huisdier-wat-te-bevelen-iemand-te-strelen-iemand-te-slaan-de-ander-zichzelf-om-mee-om-te-gaan
Mijn mede-Amerikanen, vraag niet wat uw land voor u kan doen, vraag wat u voor uw land kunt doen. -John F. Kennedy
mijn-mede-amerikanen-vraag-niet-wat-uw-land-voor-u-kan-doen-vraag-wat-u-voor-uw-land-kunt-doen