Vrede wordt alleen het hart deelachtig, dat hem verdient met vrije en moedige slagen


vrede-wordt-alleen-het-hart-deelachtig-dat-hem-verdient-met-vrije-moedige-slagen
friedrich julius hammervredewordtalleenhethartdeelachtigdathemverdientmetvrijemoedigeslagenvrede wordtwordt alleenalleen hethet harthart deelachtigdat hemhem verdientverdient metmet vrijevrije enen moedigemoedige slagenvrede wordt alleenwordt alleen hetalleen het harthet hart deelachtigdat hem verdienthem verdient metverdient met vrijemet vrije envrije en moedigeen moedige slagenvrede wordt alleen hetwordt alleen het hartalleen het hart deelachtigdat hem verdient methem verdient met vrijeverdient met vrije enmet vrije en moedigevrije en moedige slagenvrede wordt alleen het hartwordt alleen het hart deelachtigdat hem verdient met vrijehem verdient met vrije enverdient met vrije en moedigemet vrije en moedige slagen

Geen Pax Americana, afgedwongen op de wereld met Amerikaanse oorlogswapens; niet alleen vrede voor Amerikanen, maar vrede voor alle mensen; niet alleen vrede in onze tijd, maar vrede voor altijd -John F. Kennedy
geen-pax-americana-afgedwongen-op-de-wereld-met-amerikaanse-oorlogswapens-niet-alleen-vrede-voor-amerikanen-maar-vrede-voor-alle-mensen-niet-alleen
De wetenschap wordt niet alleen met de geest gemaakt, maar ook met het hart -Louis Pasteur
de-wetenschap-wordt-niet-alleen-met-de-geest-gemaakt-maar-ook-met-het-hart
Geen vrede verdient de naam van vrede wanneer de kiem van een nieuwe oorlog verborgen ligt -Immanuel Kant
geen-vrede-verdient-de-naam-van-vrede-wanneer-de-kiem-van-een-nieuwe-oorlog-verborgen-ligt
Het lied dat wij met ons oor horen, is alleen het lied, dat in ons hart gezongen wordt -Ouida
het-lied-dat-wij-met-ons-oor-horen-is-alleen-het-lied-dat-in-ons-hart-gezongen-wordt
Diep in zijn hart gelooft elke acteur al het slechte dat over hem geschreven wordt -Orson Welles
diep-in-zijn-hart-gelooft-elke-acteur-al-het-slechte-dat-over-hem-geschreven-wordt