Vrees niet de wind van de tegenslag. Immers: een vlieger stijgt op tegen de wind, in plaats van met de wind mee


vrees-niet-de-wind-van-de-tegenslag-immers-een-vlieger-stijgt-op-tegen-de-wind-in-plaats-van-met-de-wind-mee
anthony de mellovreesnietdewindvantegenslagimmerseenvliegerstijgtoptegenwindinplaatsmetmeevrees nietniet dede windwind vanvan dede tegenslageen vliegervlieger stijgtstijgt opop tegentegen dede windin plaatsplaats vanvan metmet dede windwind meevrees niet deniet de windde wind vanwind van devan de tegenslageen vlieger stijgtvlieger stijgt opstijgt op tegenop tegen detegen de windin plaats vanplaats van metvan met demet de windde wind meevrees niet de windniet de wind vande wind van dewind van de tegenslageen vlieger stijgt opvlieger stijgt op tegenstijgt op tegen deop tegen de windin plaats van metplaats van met devan met de windmet de wind meevrees niet de wind vanniet de wind van dede wind van de tegenslageen vlieger stijgt op tegenvlieger stijgt op tegen destijgt op tegen de windin plaats van met deplaats van met de windvan met de wind mee

Als je brand sticht, zorg er dan voor dat je wind mee hebt. Val nooit aan als je wind tegen hebtVolg de natuur zoals een vlieger de windDat hoge bomen veel wind vangen is niet erg, wel echter dat die wind zo ondraaglijk stinktWij zijn maar als de blaren in de wind,  ritselend langs de zoom van oude wonden,  en alles is onzeker, en hoe zouden  wij weten wat alleen de wind weet, kindOch, mocht ik nog maar de wind horen in de bomen, de leeuweriken in de zon, de lammetjes blatend op een vorstige morgen, en de gezegende kerkklokken die mij mijn engelenstemmen brengen, zwevend op de windHeb ik nog een doel? Een haven, waarheen mijn ziel zich richt? Een goede wind? Ach, enkel wie weet, waarheen hij vaart, weet ook, welke wind hem goed en gunstig is